Teksti suurus:
A A A

„Vaata, kes laenutab!“

30.10.2018
Kaja Lotman Ridala raamatukogus
Autor: Heiki Magnus
Traditsiooniliselt iga-aastastel raamatukogupäevadel on alati olnud kavas päev, mil Läänemaaga seotud inimene teenindab lugejaid Ridala raamatukogus. Taaskord kutsus raamatukogu juhataja Hilja Tamm raamatukogu igapäevatööd tegema kaitseliidu ja naiskodukaitse liikmed. Viimasest taolisest ühispäevast Ridalas oli möödunud neli aastat.
Meie liikmed said lugejate teenindamisega ja ka raamatute leidmisega kogust suurepäraselt hakkama. Raamatukogus tuleb soovitud raamat paljude hulgast kiiresti üles leida, seepärast paigutatakse raamatud koodide järgi riiulitesse. Iga külalislaenutaja sai raamatukoguhoidja Hilja Tamme käe all kiirkursuse, kuidas raamatuid kogust ja andmebaasist leida ning kuidas neid andmebaasi sisestada. Taoline päev ongi ellu kutsutud selleks, et tutvustada külalislaenutajatele ja lugejatele raamatukogu tööd, erinevaid tööülesandeid, reklaamida raamatuhoidlate väärtusi ning raamatukogu igapäevaelu üldiselt.

Ridala raamatukogu asub Ridala põhikooliga ühes majas. Kohtumisel lugejatega tutvustasid koostööpäeval naiskodukaitse ja kaitseliidu liikmed oma organisatsioonide tegevusi. NKK Lääne ringkonna esinaine Kaja Lotman esitles kooli õpilastele ja raamatukogu külastajatele oma uut lasteraamatut „Hommikukontsert Matsalu linnuriigis“. Lisaks andis Kaja Lotman ka huvitava ja sisutiheda loodusteadmiste tunni Ridala põhikooli õpilastele. Põhitöölt on Kaja Lotman keskonnaameti nõunik, naiskodukaitses vabatahtlik.

Raamatukogu igapäevatööga tegelesid 29. oktoobril Ridala raamatukogus Naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Kaja Lotman ja naiskodukaitse liige Virge Võsu ning kaitseliitlane Heiki Magnus.

„Vaata, kes laenutab!“ Just nii oli põhjust hüüda igal külastajal! Põhjuse selleks andsid naiskodukaitse ja kaitseliidu liikmed, kes sel päeval soovijatele raamatuid laenutasid.

Heiki Magnus
nooremveebel