Teksti suurus:
A A A

Riho Ühtegi Lihula üksikkompanii liikmetele: “Olete eeskujuks teistele"

12.01.2021
KL LN Lihula ÜKo 9.01.20219. jaanuaril tähistas Lihula üksikkompanii 96. aastapäeva piduliku rivistusega, mida külastas Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. Laupäeva pärastlõunal kogunesid Lihula mõisamäele Lihula üksikkompanii (LÜK) kaitseliitlased, Naiskodukaitse Lääne ringkonna Lõuna-Läänemaa jaoskonna naiskodukaitsjad ning noorkotkad ja kodutütred, kokku veidi üle poolesaja inimese. Lihula üksikkompanii rühmapealik, lipnik Meelis Vinter rivistas üles kohale tulnud üksuse ning andis selle üle üksikkompanii pealikule Reimo Reimerile. Orkestri helide saatel saabusid kohale Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, Lääne maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Rasmus Lippur ning Lääne maleva pealik major Andres Välli, misjärel tegi nooremseersant Reimer ettekande kohale tulnutest.
Oma avakõnes tunnustas Reimer kohale tulnuid: „Eelnev aasta on olnud raske kõigi jaoks, kuid viirus meid ei murdnud – 2020ndal planeerisime korraldada 28 üritust, kuid see number kasvas 61. Siiski tuli viirus vahele meie aastapäeva tähistamise plaanidele, mistõttu lükkasime traditsioonilise peo aprilli.

Täna oleme siia kutsunud need LÜKi liikmeid, keda tunnustatakse Kaitseliidu ülema ja Lääne maleva pealiku poolt välja antud ergutustega.“ Sõnajärje sai brigaadikindral Riho Ühtegi, kes tunnustas Lihula üksikkompanii liikmeid nende aktiivsuse eest: „Te paistate silma oma aktiivsusega üle Eesti ning olete heaks eeskuju teistele Kaitseliidu üksustele.“

Üksikkompanii aktiivsust märkisid oma kõnedes ka kolonelleitnant Lippur ja major Välli. Viimasena sai sõna Lääneranna Vallavolikogu esimees Rait Maruste, kes tänas Lihula üksikkompanii liikmeid nende panuse eest Eesti Vabariigi kaitsesse ning soovis jätkuvat teotahet ja tegutsemisindu.

Seejärel jõudis kätte aeg anda üle tunnustused. Peep Põldäärele anti pidulikult üle 15. oktoobril talle omistatud Kaitseliidu Valgeristi II klassi teenetemärk, Ivar Lepale Kaitseliidu teenetemedali I klassi, Peeter Hermikule Kaitseliidu teenetemedali II klassi, Sven Aunastele ja Kalle Tähele Kaitseliidu teenetemedali III klassi.

Lisaks anti üle kaks tänukirja, mitmed laskur- ja kütiklassi tunnustused ning märgid. Ühtlasi tänati neid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid, kes olid abiks 2020. aastal COVID-19 eriolukorra lahendamisel. Piduliku tseremoonia järel suundusid Kaitseliidu ülem, Lääne maakaitseringkonna pealik, Lääne maleva pealik, Lihula üksikkompanii pealik ja Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskonna esinaine Lihula mõisa, kus arutati Lihula üksikkompanii ja Kaitseliidu oleviku ning tuleviku üle. „Mul on hea meel, et plaanid, mida Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi soovib lähiajal Kaitseliidus ellu viia, on Lihula üksikkompaniis juba teostamisel. Kõik see annab kindlust, et oleme oma tegevustega õigel teel,“ ütles Reimo Reimer lõpetuseks.

Peep Põldäär – Kaitseliidu Valgeristi II klassi teenetemärk Lihula üksikkompaniis ei möödu ühtegi väljaõppe- ning seltskonnaüritust, kus ta ei osaleks. Samuti võib teda kohata sageli Lääne maleva väljaõppeüritustel. Ta on üks Lihula malevkonna ja Lihula üksikkompanii taasasutajatest ning taasasutatud Lihula malevkonna esimene pealik. Ta on oluliseks ühendajaks Kaitseliidu taastajate põlvkonna ja tänapäeval liitunud kaitseliitlaste vahel. Tema panus Kaitseliidu ja Lihula üksikkompanii arengusse on hindamatu.

Ivar Lepp – Kaitseliidu teenetemedali I klass Ta on Kaitseliidu Lääne maleva ja Lihula üksikkompanii vahelise läviisikuna oluliselt panustanud vabatahtlike tegevuste arengusse Lihula üksikkompaniis. Ta aidanud kaasa Lihula üksikkompanii kodu remondi tegevuste koordineerimisse ja üksikkompanii ruumide aktiivsesse kasutamisse. Ei saa ka vähe tähtsaks pidada tema rolli kevadise üleriigilise eriolukorra ning sellele eelnenud LÜK eriolukorra lahendamisel.

Peeter Hermik – Kaitseliidu teenetemedali II klass Ta on üks Lihula malevkonna ja Lihula üksikkompanii taasasutajatest. Tänu tema huvile kaasaja Kaitseliidu ajaloo vastu on ette valmistamisel kevadel toimuv Lihula malevkonna taasasutamise 30. aastapäevale pühendatud ajalookonverents. Tema panus Kaitseliidu kohaliku allüksuse ajaloo talletamisel on Lihula üksikkompaniile ja tervele Kaitseliidule väga oluline.

Sven Aunaste – Kaitseliidu teenetemedali III klass Vabatahtliku kaitseliitlasena, rühmapealikuna ja üks kahest üksikkompanii väljaõppe pealikust on tema panus LÜKis läbiviidavatel väljaõppeüritustel suur ja nende tulemi kvaliteeti tõstev. Tänu temale suudab Lihula üksikkompanii tagada Kaitseliidule vajaliku ühtlase väljaõppega vabatahtlike meeskonda.

Kalle Tähk – Kaitseliidu teenetemedali III klass Ta on kaitseliitlasena panustanud Lihula üksikkompanii arengusse. COVID19 pandeemia ajal Lihula üksikkompaniile pandud ülesande täitmisel oli ta kõige suurema osaluskorraga vabatahtlik Lihula üksikkompaniist.

Tänukirjad Aleksei Lotman – Kaitseliidu ülema tänukiri seoses Kaitseliidu 101. aastapäeva tähistamisega ning kohusetundliku ja eeskujuliku teenistuse eest.
Margus Viipsi – Lääne maleva pealiku tänukiri seoses Lääne maleva aastapäeva tähistamisega ning kohusetundliku ja eeskujuliku teenistuse eest Kaitseliidus.

Kristina Kukk
Lihula ÜKo tegevliige