Teksti suurus:
A A A

Relvade kodusele hoiule saamise tingimused ja relvaeksam.

25.05.2016
Relvaeksam toimub 18. juuni 2016. Täpsem informatsioon; Taavi Vaher.
Relva kodusele hoiule saamise tingimused.
1. Kaitseliidu tegevliige vähemalt 1 aasta.
2. Läbitud taotletava relva koolitus ja tehtud relvaeksam taotletava relva kohta (peale 2013)
3. Perearsti tõend (riigirelva kodusele hoiule saamisekorral maksedokumendid)
4. Täidetud taotlus TEGEVLIIKME RELVASTUSTOIMINGU TAOTLUS (saab malevast)
  4.1. Taotlusel annab oma allkirjaga kinnituse nõusolekukohta vahetu pealik (rühmaülem)
  4.2. Taotlusel annab oma allkirjaga kinnituse nõusolekukohta allüksuse pealik (malevkonna/üksikkompani pealik)
5. Koos taotlusega 2 dokumendifotot 3x4 paberil (digi pilt ei sobi).
6. Peale taotluse laekumist saadetakse malevast välja päring isiku sobivuse/karistatuse kontrolliks Politsei-ja Piirivalveametile. Kontroll võib kesta mitu kuud
7. Positiivse vastusekorral vormistatakse malevas käskkiri relvaloa väljastamise ja relva hoiule andmiseks.
8. Kaitseliidu relvaloal olevaid relv tuleb vähemalt 1 x aastas (võib-olla ka rohkem) ettenäidata.