Teksti suurus:
A A A

Raigo Õiglas valiti parimaks Noorte Kotkaste noortejuhiks

29.01.2023
Aasta 2022 parim Noorte Kotkaste noortejuht on Raigo Õiglas (keskel)
Autor: Markus Sein
Kaitseliit kuulutas välja oma eelmise aasta parimad liikmed, kelle hulka kuulub Noorte Kotkaste noortejuht Raigo Õiglas Lääne malevast.
Laupäeval kogunesid Tartu V spaahotelli konverentsikeskusse Kaitseliidu ja selle naiste- ning noorteorganisatsioonide eelmisel aastal enim väljapaistnud liikmed. Pidulikul tunnustusüritusel osales ligi 90 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, noorkotkast, kodutütart ja noortejuhti kõikjalt Eestist.
 
Organisatsiooni parimad selgitati välja kõigis Kaitseliidu malevates, Naiskodukaitse ringkondades, samuti noorteorganisatsioonides. Tunnustuse andsid nominentidele üle kaitseminister, Kaitseliidu ülem ja kaitseväe juhataja. Kuulutati välja eelmise aasta parim kaitseliitlane, naiskodukaitsja, kodutütar, noorkotkas, Noorte Kotkaste noortejuht ja Kodutütarde noortejuht.
 
Tänavu osutus parimaks Noorte Kotkaste noortejuhiks Lääne maleva noortejuht Raigo Õiglas. Raigo on Noorte Kotkaste Lääne maleva pealik, kes samaaegselt tegutseb rühmapealikuna lausa kahe rühmaga - Mustad Tiigrid ja Vormsi Viikingid. Noortega tegelemisel paneb ta erilist rõhku välitegevusele, samuti koostööle Kaitseliidu malevaga ja Naiskodukaitsega. Raigo eeskujul, motiveerimisel ja noorte kaasamisel Kaitseliidu üritustele on viimasel aastal tema rühmast Kaitseliitu astunud 9 noorkotkast. Lisaks on ta alati abiks maakondlike ürituste ja teiste rühmade välilaagrite korraldamisel. Laagrite ja matkade korraldab suure kirega, kõik peab olema põnev, kaasahaarav, praktiline ja samas ka piisavalt raske.
 
Aasta parimaks kaitseliitlaseks valiti Alfred Hallika Tallinna malevast. Parim naiskodukaitsja on Kristi Randla Võrumaa ringkonnast. Parimaks kodutütreks tunnustati Reena Reidla Sakala ringkonnast. Noorkotkastest tuli aasta parimaks Andreas Idavain Harju malevast. Kodutütarde noortejuhtidest tunnistati aasta parimaks Kristo Sinivee Pärnumaa ringkonnast.
 
Siinkohal tutvustame Lääne maleva parimaid:
 
MARGUS VIIPSI - Aasta kaitseliitlase nominent
Lääne malev, Lihula üksikkompanii
Margus on Kaitseliidu liige alates 2020, täna tegutseb aktiivselt Lihula üksikkompaniis. Küllalt lühikese aja jooksul on ta jõudnud käia välismissioonidel ESTGUARD 4 ja „WISENT 2“ koosseisus, Kevadtormil ja teistel harjutustel Kaitseväega. Margus on osalenud pea kõigil kompanii väljaõppe- ja kogukondlikel ettevõtmistel. Teda iseloomustab tahe süveneda detailidesse ning viia ennast oma valdkonna temaatikas kõigega kurssi. Väljaõppes peab ta oluliseks viia see võimalikult reaalsusele sarnaseks.Margust iseloomustab korrektsus, mis ilmneb tema täpsuses ning alati korrektses välimuses ja vormikomplektis. Nii kirjutavad temast kaaslased.
 
KERLI TAEL - Aasta naiskodukaitsja nominent
Lääne ringkond
Kerli tuli Naiskodukaitsesse peaaegu viis aastat tagasi. Ta on Risti jaoskonna aseesinaine ning seda, et talle meeldib juhtida ja jaoskonna asju korraldada, on tema kõikidest tegudest näha. Tema initsiatiivil on aastate jooksul liitunud Risti jaoskonnaga uusi liikmeid. Kerli on uutele toeks ning aitab neil kohaneda. Kerlil on Ristil ka oma noorterühm - ta on kaasahaarav noortejuht, kes on noorte tegevuste mitmekesistamisel leidlik ning initsiatiivikas. Mitmed tema algatatud üritused on juba traditsiooniks kujunenud, ta on ettevõtlik, kaasakiskuv ja abivalmis kõikide ürituste läbiviimisel.

RAIGO ÕIGLAS - Aasta Noorte Kotkaste noortejuhi nominent
Läänemaa malev
Raigo on Noorte Kotkaste Lääne maleva pealik, kes samaaegselt tegutseb rühmapealikuna lausa kahe rühmaga - Mustad Tiigrid ja Vormsi Viikingid. Noortega tegelemisel paneb ta erilist rõhku välitegevusele, samuti koostööle Kaitseliidu malevaga ja Naiskodukaitsega. Raigo eeskujul, motiveerimisel ja noorte kaasamisel Kaitseliidu üritustele on viimasel aastal tema rühmast Kaitseliitu astunud 9 noorkotkast. Lisaks on ta alati abiks maakondlike ürituste ja teiste rühmade välilaagrite korraldamisel. Laagrite ja matkade korraldab suure kirega, kõik peab olema põnev, kaasahaarav, praktiline ja samas ka piisavalt raske.

EWERT RASMUS MEISTER - Aasta noorkotka nominent
Lääne malev
Ewerti kohta saab öelda, et ta on õpikunäide ühest eeskujulikust noorkotkast. Väikesest 1.klassi poisist, kelle ninaots ei ulatunud veel vaatetorni piirdeäärest üle vaatama, on tänaseks kasvanud esinduslik noormees. Juhid ja õpetajad on teda iseloomustanud abivalmi, alati kohal oleva, julge, ettevõtliku noorena, kelle peale võib loota ja keda kaasatakse abilisena ürituste korraldamisse. 2022.aasta läbis Ewert salgapealiku koolituse ning on määratud oma rühmas üheks salgapealikuks. Teistele teadmiste jagamist peab Ewert väga oluliseks. Tema lemmikvaldkonnad, mida ta ka noorematele ametivendadele edasi õpetab on vormikandmine, rividrill ja matkatarkused.

RIIN PADU - Aasta kodutütre nominent
Lääne ringkond, Hiiumaa jaoskond
Riin on kodutütar, kes võtab maksimaalselt osa erinevatest Kodutütarde sündmustest. Talle meeldib korraldada ning eest vedada, samuti õpetab ta meelsasti nooremaid kodutütreid ja noorkotkaid. Riin mõtleb ja planeerib iseseisvalt töötubade ja erinevate talle usaldatud tegevuste sisu läbi ning vajadusel küsib julgelt abi. 2022. aastal planeeris ja korraldas ta koos oma rühmakaaslasega Hiiumaal matkamängu „Valge Hundi jälg“. Riinul on ka rühmajuhi ametikoht, tema juhiomadused on hästi märgata ning organisatsioon pakub häid võimalusi neid oskusi edasi arendada.

JULIA GURJEVA - Aasta Kodutütarde noortejuhi nominent
Lääne ringkond, Hiiumaa jaoskond
Julia on noortejuht juba kuus aastat ning sama kaua ka aktiivne naiskodukaitsja Lääne ringkonnas. Noorliikmete aktiivsus, tegutsemistahe ning isamaalisus sõltub paljuski noortejuhi enda põhimõtetest, tegutsemisest ja seeläbi eeskujuks olemisest. Seda kõike Julia esindabki ning seda peegeldab ka tema rühma aktiivsus ning liikmete juurdekasv. Julia ise on öelnud, et väikesest huvist Kaitseliidu vastu on kasvanud suur armastus töö vastu noortega koos ja noorte heaks. Julia panustab pea igapäevaselt Hiiumaa kodutütarde hüvanguks, toetades nii noorteinstruktorit kui ka teisi juhte.
 
Markus Sein
Lääne maleva teavitusmeeskonna liige