Teksti suurus:
A A A

Raamatu „Sõjaeelse kaitseliidu hiilgeaeg ja häving Läänemaal“ esitlus Haapsalus.

07.09.2020
Mati Mandel, Remi Reimann, Heiki Magnus
Autor: A.TarmulaAjalooraamatu "Sõjaeelse kaitseliidu hiilgeaeg ja häving Läänemaal"esitlusõhtu Haapsalu Kultuurikeskuse rõdusaalis. Raamatut tutvustas selle koostaja ajaloolane Mati Mandel (Eesti Ajaloomuuseum). Esitlusõhtu korraldas KL Lääne malev. Tänu- ja tervitussõnad ütles KL Lääne maleva pealik mjr Andres Välli, kandlelugudega kaunistas sündmust Noorte Kotkaste Lääne maleva noorkotkas Remi Reimann ja esitlust juhtis n-vbl Heiki Magnus. Sündmust olid kajastamas ajaleht "Lääne Elu" ajakirjanik Kaire Reiljan ja fotograaf Arvo Tarmula ning Eesti Rahvusringhäälingu Lääne Eesti reporter Juhan Hepner. 
Ilmuv raamat annab ülevaate Kaitseliidu Lääne maleva kujunemisest 1918. aastal varasema Omakaitse baasil ja tegevusest 1920.-tel 1930.-te aastatel. Peamine osa raamatust on aga pühendatud selles organisatsioonis tegutsenud inimeste saatusele Nõukogude okupatsiooni esimesel aastal 1940.—1941. Siis represseeriti olemasolevatel andmetel üle 140 Lääne maleva liikme, kellest hukati 67, ülejäänute enamik suri vangilaagrites. Represseeriti ka paljude kaitseliitlaste pered. Raamatus on käsitletud ka esialgu repressioonidest pääsenud malevlaste tegevust 1941. aasta sõjasuvel ning nende hilisemat käekäiku.

Seni pole ühegi Kaitseliidu maleva liikmeskonna saatust esimesel Nõukogude aastal põhjalikumalt käsitletud. Paljude siis hukatud või vangilaagrites surnud inimeste lood on sugulastel siiani teadmata. Käesolev raamatu koostamise eesmärk on siis represseeritud inimeste saatused avalikustada ja panna inimesi mõtlema, mis läks siis valesti ning mis ei tohi kunagi korduda. Raamatu põhiosa on koostatud kasutades NKVD uurimistoimikuid. Raamatust leiavad paljud tänapäeva kaitseliitlased andmeid isade ja vanaisade saatusest.

Raamatu formaat on 22 x 28 cm, maht on 304 lehekülge, varustatud arvukate viidetega ja ulatusliku inglisekeelse resümeega, illustreeritud 164 fotoga. Fotod käsitlevad maleva liikmeskonda ja tegevust sõjaeelsetel aastatel. Paljudest tollastest kaitseliitlastest on säilinud vaid vangifotod, seetõttu on needki raamatus publitseeritud.

Raamat kajastab Lääne malevat omaaegsetes piirides, hõlmates ka Märjamaa, Vigala, Varbla valdade kaitseliitlasi. Välja on jäetud vaid Hiiumaa malevkond.

Heiki  Magnus
nooremveebel