Teksti suurus:
A A A

Patrullvõistlus „Valge Laev 2021“ juhend

10.04.2021
Valge Laev
Autor: U.Lauri
 


Patrullvõistlus toimub 17-18. aprillil 2021 (KL noorteorganisatsioonid 17. aprill). Võistkondadel olla kohal 20 min enne starti varustuse kontrolliks. Võistkondade stardiajad     (avaldatakse võistluse nädalal maleva koduleheküljel) määratakse loosi teel põhimõttel, et esimestele kohtadele loositakse KL, NKK ja KV stardijärjekord ja seejärel KL noorteorganisatsioonid. Start antakse võistkondadele LAUKNA asula autotöökoja juures LF 372 344
 
1. MANDAAT

Võistkond täidab ülesandmislehe (saab mandaadist).
Võistkond loeb läbi ohutustehnika lehe (saab mandaadist)  Mandaadis antakse võistkonnale:
Kaart 1:50 000
Ajagraafik koos KP-de koordinaatidega
Vajalikud telefoninumbrid 

2. RADA

Võistlusel on kaks rada – KL noorteorganisatsioonid ca 20 (päevane), 40 (päevane ja öine) ja ülejäänud ca 70 km (päevane-öine). Päevane rada valdavalt kattub kõigil võistkondadel. Võistlus kulgeb maa-aladel: LAUKNA– LEEVRE – ELLAMAA – PIIRSALU - SELJAKÜLA – VESKIJÄRV - TUKSI. Võistkonnad lähevad rajale 10 min intervalliga. KP (kontrollpunkt) sisenetakse määratud ajal võivarem/hilinemisega +/- 5 min. Ülesande ettevalmistuseks on 10 min. Ülesande täitmiseks sõltuvalt ülesandest on 5-10 min.

3. LIIKUMINE KONTROLLPUNKTIDE VAHELISEL ALAL-LOODUSES EI OLE LUBATUD

Kõndida värsketel viljapõldudel.
Süüdata lõket.
Vigastada puid ja põõsaid.
Häirida kohalike elanike kodurahu.
Kahjustada metsloomade ja lindude elupaiku ja pesi, korjata nende mune, tuua neid       kaasa koju ning tekitada neile muul viisil kahju.
Kahjustada looduskaitseobjekte ja kaitstavaid liike.
Saastada loodust.

4. VÕISTKONDADE EEL-REGISTREERIMINE

Eelregistreerimine, küsimused ja informatsioone-mail juri.tonismakaitseliit.ee,
tel: 56 35 87 26. Kokku osaleb 30 võistkonda eelregistreerimise kiiruse alusel. Noorte võistkonnad registreeritakse noorteinstruktorile eda.loikkaitseliit.ee.

5. VÕISTKOND

Patrullvõistkond on standardselt neljaliikmeline (patrulliülem + 3 liiget) ja esindaja. Igal võistkonnal on oma esindaja ja transpordivahend kogu võistkonna veoks.
Võistkonna esindaja peab olema korraldajatele kättesaadav kogu võistluse kestel.
Esindaja võib võistluse ajal külastada ainult avatud KP-e.
Oma võistkonda võib oodata ainult avatud KP-i ootealal.
Avatud kontrollpunkti võib siseneda koos oma võistkonnaga ja ülesande sooritust jälgida. 
Võistkonna esindaja ei tohi mingil moel KP toimimist häirida. 
Avatud KP-e liikumine toimub oma transpordiga. 
Esindajad saavad võistluse alguses ajagraafiku ja kaardi koos avatud KP-e asukohtadega.
Küsimuste korral tuleb esindajal pöörduda võistluse staabi poole.
Avatud KP-s on lubatud varustada võistkonda oma poolse veega (KP-s on vesi kanistrites). 
Hädajuhtumite korral peab esindaja või võistkond teavitama staapi ja kriitilistes olukordades helistatakse 112.

6. ARVESTUS

Võistluse arvestus on neljas klassis – NK, KT (punane rada, roheline rada), NKK (roheline rada) ja KL, KV, NKK ning teised jõustruktuurid (punane rada).

7. TEGEVUSED KONTROLLPUNKTIDES

Trassil on KP-d, kus tuleb täita erinevaid ülesandeid: õhupüssist laskmine, sportpüssist laskmine, esmaabi, pioneeriülesanne, miinivälja läbimine, päästeameti ülesanne, sideülesanne, luureülesanne, kauguste määramine, takistusriba ja lõpujooks. KP-i mitteläbimisel võistkond diskvalifitseeritakse. Hilinemisel enne ülesande täitmise aja lõppemist otsustab kohtunik, kas võistkond saab ülesande täitmisele asuda. Punktiarvestus toimub paremuse järjestusel. Näiteks: kui osaleb 8 võistkonda, siis parim võistkond saab 8 punkti, viimane 1 punkti.

8. VASTUTEGEVUS

Vastutegevus tegutseb maastiku võtmealades, mis on tähistatud kaardil (mineeritud ala) ja kus liikumine on keelatud. „Mineeritud alale“ sisenenud võistkond suunatakse tagasi vastutegevuse poolt. Vastutegevuse liikmete arv ei ole oluline s.t. ka üks vastutegevuse liige võib tõkestada tervet võistkonda. Vastutegevus on tähistatud kollase lindiga. Rada on valitud põhimõttel, et teede kasutamine oleks ebaratsionaalne. Võistkonnad varustatakse kohustusliku GPS seadmega ja on reaalajas jälgitavad võistluse staabi poolt.

9. COVID PIIRANGUD

Võistkondade omavaheline suhtlemine on keelatud ja vahe võistkondade vahel (ootealad, varustuse kontrollid, toitlustamine) on vähemalt 2 m.
KP kohtunikud kannavad maske ja järgivad 2+2 reeglit.
Finiši järel pesemine toimub igale võistkonnale määratud eraldi duširuumis.
Toitlustamine finišis toimub välitingimustes. 
 
10. KOHUSTUSLIK ISIKLIK VARUSTUS

Automaatrelv (AK-4, M-16, Galil, või muu lahingrelv 5,45, 5,56, 7,62mm) + 1 salv +  1 salvetäis paukpadruneid+ kompensaator (KL, NKK)
Kõigile  võistkondadele tagatakse sportpüstol ja laskemoon püstolitiirus.
Rakmed või patrullkott. Noortel suvaline seljakott.
KV  välivorm ja saapad. Noorteorganisatsioonidel rännakuks sobilik riietus ja jalanõud.
Peakate
Taskulamp või pealamp (koos varupatareidega).
Med. pakk (plaastrid, rõhkside ja muu mis vajalikuks peate)
Veepudel/veekott koos joogiveega
Telkmantel või vihmajakk
Nuga
Kompass
Tuletegemisvahendid
Kindad
Toit kuni 24h, KL noorteorganisatsioonid kuni 12 h
Kaitseprillid (KT/NK saavad stardist).
Mobiiltelefon
Kirjutusvahend (soovitavalt kilemarker) + märkmik
Vile
Helkur (NK, KT)
Vahetussokid (NK, KT)
Kauss, lusikas, tass (NK/KT)
1 pakk kiirputru (NK/KT)
Vahetusriided (NK/KT ei tule rajale kaasa)
 
11. KOHUSTUSLIK VÕISTKONNA  VARUSTUS

Maskeerimisvahendid (NK/KT saavad stardist)
GPS seade (võib asendada nutitelefon)
GPS seade toetajaliikme sõidukile (võib asendada nutitelefon)
10 m nöör, min 6 mm 

12. DISTSIPLIIN

Kogu võistlus tuleb võistlejatel läbida jalgsi. Katkestada võib kuni 1 võistlejat. Üks katkestaja edasistes KP-s ülesande sooritamisel võtab maha ühe punkti. Näiteks: kui osaleb 8 võistkonda, siis parim võistkond saaks 8 punkti, aga olles 3 - liikmeline saab 7 punkti. Katkestajad toimetab trassilt ära võistkonna esindaja oma transpordiga. Kui leiab tõestust esindaja toetav tegevus võistluse ajal – võistkond diskvalifitseeritakse. Seoses keskkonnameti nõuetega paukpadrunite kasutamine ainult hädaolukorras.

13. PROTESTID

Proteste saab esitada võistluse jooksul ja kuni 1 tund peale võistkonna finišeerimist. Protest tuleb esitada kirjalikult võistkonna esindaja poolt võistluse peakohtunikule.

14. ARSTIABI

Osavõtt võistlusest toimub võistlejate omal vastutusel (soovitav omada elukindlustust). Võistluse korraldajad kindlustavad esmaabiga ning vajadusel transpordiga lähimassehaiglasse.

15. AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub neljas klassis. Kolmele paremale võistkonnale diplomid ja medalid. Kõik raja läbijad saavad ka vastava sertifikaadi. Lõplik, kontrollitud paremusjärjestus avaldatakse KL Lääne Malev kodulehel MHK (mitte hiljem kui) 23 APR 21. Diplomite ja medalite kättesaamine võistluse kontaktisiku kaudu. Finiši järel tagatakse toitlustamine.

16. KORRALDAJATE ÕIGUSED

Korraldajatel on õigus võistluse käigus tehtavaid pilte ning videomaterjale avaldada organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsioonivahendites.

VÕISTLUSEL OHUTUSTEHNIKA EIRAMISEL JA ENDA ETTEVAATAMATUSEST TEKITATUD VIGADE EEST KORRALDAJAD VASTUTUST EI KANNA!!!

Võistluse korraldajatel on õigus teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis.
Muudatustest teavitatakse võistkondi ja esindajaid kirjalikult.
Ettenägematutes olukordades otsuste langetamiseks on peakohtunikul kõik õigused. 
 
Kaitseliit, Lääne malev, Lahe 17, Haapsalu 90503, Lääne maakond
Telefon 56 35 87 26, e-mail: juri.tonismakaitseliit.ee