Teksti suurus:
A A A

Orkaan on tulekul. Vaata varustus üle ja võta lahingpaariline kaasa!

18.11.2022
Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna suurõppus Orkaan toimub tänavu 2.-4. detsembril. Kaitseliidu Pärnumaa, Lääne ja Saaremaa malevate üksused harjutavad oma vastutusalal koostegevust liitlaste ja partneritega.
Seekord on õppuse fookuses hajutatud lahingutegevus, mis on territoriaalkaitse peamine võitlusviis.
Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealiku kolonelleitnant Tõnu Miili sõnul on õppuse eesmärk kiire lahingvalmiduse saavutamine koos ladusa ja turvalise formeerimisega ning seejärel üksuste koostegevuse ja juhtimise harjutamine hajutatult. 

Lisaks Lääne maakaitseringkonnale osalevad õppusel ka teiste maakaitseringkondade kaitseliitlased, kaitseväelased, Läti vabatahtlikud riigikaitsjad Zemessardzest, liitlased ning teised partnerid. Kaitseliidu Lääne maleva vastutusalas on tegutsemas Prantsusmaa liitlasüksused ning Saaremaal Suurbritannia võitlejad. Koostöös ametkondade ja kohalike omavalitsustega viivad Naiskodukaitse ringkonnad kõigis piirkondades läbi evakuatsiooniõppuse.

„Käesoleva aasta õppuse õnnestumine on meie kõigi teha,“ tõdes Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Andres Välli ning lisas, et mida suurem on osavõtt Orkaanil, seda suurema kindlustunde saame pakkuda oma kogukondadele, kes kriisiolukorras meie peale loodavad. „Hea maleva vabatahtlik, vaata oma varustus üle, võta lahingpaariline kaasa ning tule õppusele!“

Antud õppuse raames on kogunemiskohad vastavalt üksustele järgmised: 
  • Lihula üksikkompanii üksused - Lihula mõis;
  • Hiiumaa malevkonna üksused - Hiiumaa malevkonna maja;
  • Maakaitse kompanii (MkKo), miinipilduja rühm (MPR), tankitõrje rühm (TTR), juhtimis- ja tagalarühm (JuTaR), Risti malevkond ja formeerimise toetusüksus (FoTo) – Kiltsis, maleva tagalaalal;
  • Evakuatsiooni (EVAK) rühmad kogunevad nendele määratud asukohapunktidesse.