Teksti suurus:
A A A

Nimelised laskevõistlused Lääne malevas

17.05.2019
Kaitseliidu Lääne malevas toimub sellel aastal kaks suuremat laskevõistlust, Ivo Lillioja ja Ago Reio mälestusvõistlused. Laskevõistlused toimuvad Piirsalu lasketiirus. Mõlemal laskevõistlusel on võimalik täita laskur- ja kütiklassi norme. Laskevõistlused toimuvad vastavalt juhendile.
Ivo Lillioja nimeline laskevõistlus toimub 16.06.2019 ja Ago Reio nimeline laskevõistlus 25.08.2019.

 
Ivo LILLIOJA (27.02.1895 Viljandi – 05.06.1942 Sosva asula, Siber) lülitus Eesti Kaitseliidu tegevusse kohe peale selle uuestisündi. Asutajaliikmena osales ta 1925. aastal Kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu II malevkonna loomises, oli selle III (Piirsalu-Risti) kompanii organiseerija ja esimene pealik. Aastatel 1932–1935 ja 1939. aastast kuni kaitseliidu laialisaatmiseni oli I. Lillioja Risti malevkonna pealik. Samal ajal oli ta Kaitseliidu Lääne maleva loomisest saadik selle gaasikaitse pealik.

Ivo Lillioja oli ka ise suurepärane laskur, 1934. aasta detsembris omistati talle laskmistulemuste põhjal I klassi küti nimetus. Risti malevkonda juhtides pani ta erilist rõhku laskeasjanduse väljaarendamisele – malevlaste lasketaseme tõstmisele ja 100-protsendilisele osavõtule võistlustest. 1938. aastast alates võisteldi Lääne malevas laskmises Ivo Lillioja nimelisele rändauhinnale.

Maailmakuulsaks sai Jvo Lillioja universaalsete püssiõlide ja uudsete tekstiiliõlide leiutamisega. Kaitseliidu tellimisel tegi ta alates 1927. aastast oma apteegi laboratooriumis katseid, loomaks relvaõlisid, mis püssitoru määrimis- ja kaitseomaduste kõrval eemaldaksid sellest ka tahma-, vase-, nikli- ja muud laskejäägid. Katsetuste tulemusena valmisid universaalsed püssiõlid ja -määrded „Junol”, „Kalitõl” (Kaitseliiduõli), hiljem veel „Ivol”, „Kotkaõli”, „Risto” jt, mille eksperdid tunnistasid peaaegu kõigi näitajate osas paremateks välismaistest õlidest.
14. juunil 1941 küüditati Ristilt ka Lilliojade pere. Pereisa eraldati esimesse – meestevagunisse, mille teekond viis Gulagi surmalaagritesse. NKVD erinõupidamise otsus 21. märtsist 1942 oli lühike: „VMN (Võšaja Mera Nakazanija – kõrgeim karistusmäär) – mahalaskmine”. NKVD 1. eriosakonna „Täiesti salajane” teade 30. juunist 1942 kinnitab, et NKVD erinõupidamise otsus Lillioja kohta on täide viidud 5. juunil 1942.
 
Ago REIO (8.09.1895 Karula vald, Võrumaa – 29. 06.1971 Buenos Aires, Argentina) osales Esimeses maailmasõjas ja Eesti Vabadussõjas. Oli Eesti Kaitseväe ohvitser, 1928 7. Jalaväerügemendi 2. pataljoni ülem, 1930–1934 KL Lääne maleva pealik, 1934 Viru-Järva sõjaväeringkonna 1. jaoskonna ülem, 1937–1939 Sõjaministeeriumi juriskonsuldi kolonel Ernst Leithammeli abi, 1939 jalaväeinspektori käsundusohvitser. 1934 – 1940 oli ta Eesti Laskurliidu peasekretär. 1937. ja 1939. aasta maailmameistrivõistlustel oli ta sõjapüssimeeskonna juht.

Eesti Omavalituse ajal oli Ago Reio alates 3.09.1941 Harjumaa Omakaitse staabiülema I abi. 1941–1942 oli ta Tallinna–Harju ja 1943–1944 Viru–Järva prefekt.

1.11.2013 avas KL Lääne malev Haapsalu toomkiriku ristimiskabelis mälestustahvli malevapealikele, kes teeninud malevapealiku ametikohal aastani 1940. Mälestustahvlil on viis nime, neli pealiku kommunistlik kord mõrvas ja vaid üks, kol-ltn Ago Reio suutis end varjata ja põgenes 1944. aastal koos perega Läände.

On auasi teenida malevas, kus teeninud legendaarsed kaitseliitlased ja laskespordi edendajad, maailmakuulus leiutaja Ivo Lillioja ja kol-ltn  Ago Reio. See kohustab meid hoidma ja edasi kandma nende mälestust, väärtustama nende pärandit ja austama laskespordi traditsioone.


Heiki Magnus
nooremveebel


IVO LILLIOJA (1895-1942) MÄLESTUSVÕISTLUSE JUHEND

I EESMÄRK
Tõsta kaitseliitlaste laskeoskuste taset
Selgitada välja parimad kaitseliitlased automaadi laskmises
Selgitada välja parim võistkond automaadi laskmises
Täita laskur-ja kütiklassi norme
 
I I AEG JA KOHT.
Võistlus toimub 16.juunil 2019 Piirsalu lasketiirus
 
I I I OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistlusest võtavad osa Lääne maleva liikmed.
Võistkond koosneb : 4 KL liikmest, kes lasevad automaadi harjutust nr.1 ja ning on ühest allüksusest ( malevkond/ NKK).
Individuaaltulemused selgitatakse välja automaadi laskeharjutustes
Võistluse läbiviimisel juhindutakse Kaitseliidu laskur-ja kütiklassi normide täitmise juhendist.
Kõik laskeasendid  (3x10) lastakse järjest, tulemused loetakse iga vooru järel.
Riietus: Välivorm vastavalt ilmastikule.
Relvad: Automaat AK-4/G-3. Optiliste seadmete kasutamine keelatud, samuti lisaseadmete kasutamine (nt käepide) 

IV  EELREGISTREERIMINE
Registreerida: kalle.karmkaitseliit.ee   Lisa info tel. 5063154
Viimane eelregistreerimise aeg on 10.06.2019 kell 16:00 
V VÕISTLUSE AJAKAVA
              10.00-10.15 Registreerimine, mandaat
              10.15-10.30 Rivistus, võistluste avamine
              10.30-17.00 Võistlusaeg
              17.00           Võistluste lõpetamine
 
VI VÕISTLUSALAD
Harjutus nr.1     
3x10 lasku automaadist AK-4/G-3
Algus:     orienteeruvalt  kell  10:30
Distants:  100 m
Märkleht: nr 4 ( roheline rinnakuju)
Asend : lamades, püsti ja põlvelt
Padrunit : 5 proovi ja 30 võistluslasku
Aeg:proovi laskudeks 5 min ja võistluslaskudeks vastavalt 8 min., 12 min. ja 10 min.
 
VII PROTESTIDE ESITAMISE KORD
Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste avaldamist.
 
VIII AUTASUSTAMINE:
Autasustatakse kolme parimat automaadi laskjat individuaaltulemuste põhjal ning parimat võistkonda.
 
IX ORGANISEERIMINE
Võistluse organiseerib Risti malevkond
 
X MUUD KÜSIMUSED
Võistluskohas tagatakse laskemoon ( 7,62x 51 mm) eelregistreerinutele.
Võistluskohas ei varustata võistlejaid automaatrelvadega.
Võimalus on treenida Risti malevkonna laskepäeval 15.06.2019 Piirsalu lasketiirus (algusega kell 10.00 kuni 15.00 ) – osalemiseks vajalik registreerida. ( kalle.karmkaitseliit.ee ) 
 
Koostas :
Kalle Karm
Veebel
Lääne maleva sidespetsialist


KOLONELLEITNANT AGO REIO (1895-1971) MÄLESTUSVÕISTLUSE JUHEND
 
I EESMÄRK
Tõsta kaitseliitlaste laskeoskuste taset
Selgitada välja parimad kaitseliitlased automaadi laskmises
Selgitada välja parim võistkond automaadi laskmises
Täita laskur-ja kütiklassi norme
 
I I AEG JA KOHT.
Võistlus toimub 25.augustil 2019 Piirsalu lasketiirus
 
I I I OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistkond koosneb : 4 Kaitseliidu liikmest, kes lasevad automaadi harjutust nr.1 ja nr.2 ning on ühest allüksusest ( malevkond/ NKK).
Individuaaltulemused selgitatakse välja automaadi laskeharjutustes eraldi.
Võistluse läbiviimisel juhindutakse Kaitseliidu laskur-ja kütiklassi normide täitmise juhendist.
Kõik laskeasendid  (3x10) lastakse järjest, tulemused loetakse iga vooru järel.
Riietus: Välivorm vastavalt ilmastikule.
Relvad: Automaat AK-4/G-3. Optiliste seadmete kasutamine keelatud, samuti lisaseadmete kasutamine (nt käepide) 

IV  EELREGISTREERIMINE
Registreerida: taavi.vaherkaitseliit.ee  Lisa info tel. 5268876
Viimane eelregistreerimise aeg on 19.08.2019 kell 12:00 
V VÕISTLUSE AJAKAVA
              09.00-09.45 Registreerimine, mandaat
              09.45-10.00 Rivistus, võistluste avamine
              10.00-16.00 Võistlusaeg
              17.00           Võistluste lõpetamine
 
VI VÕISTLUSALAD
Harjutus nr.1     
3x10 lasku automaadist AK-4/G-3
Algus:     orienteeruvalt  kell  10:00
Distants:  100 m
Märkleht: nr 4 ( roheline rinnakuju)
Asend : lamades, püsti ja põlvelt
Padrunit : 5 proovi ja 30 võistluslasku
Aeg:proovi laskudeks 5 min ja võistluslaskudeks vastavalt 8 min., 12 min. ja 10 min.
 
Harjutus nr.2     
10 lasku automaadist AK-4/G-3
Algus:     orienteeruvalt  kell 13:00
Distants:  300 m
Märkleht: 300m vintpüss
Asend : lamades
Padrunit : 5 proovi ja 10 võistluslasku
Aeg:proovi laskudeks 5 min ja võistluslaskudeks 10 min.
 
VII PROTESTIDE ESITAMISE KORD
Protestid esitatakse kirjlikult 30 minuti jooksul peale tulemuste avaldamist.
 
VIII AUTASUSTAMINE:
Autasustatakse iga harjutuse kolme parimat individuaaltulemustes ja  parimat võistkonda.
 
IX ORGANISEERIMINE
Võistluse organiseerib Risti malevkond
 
X MUUD KÜSIMUSED
Võitlejatel kohal olla 30 min. enne laskeharjutuse algust.
Võistluskohas tagatakse laskemoon eelregistreerinutele.
Võistluskohas ei varustata võistlejaid automaatrelvadega. 
 
 
Koostas :
Taavi Vaher
Veebel