Teksti suurus:
A A A

Maire Kruus pälvis Kodanikupäeva aumärgi

27.11.2021
"Vaata, kes laenutab!" 27.10.2020
Autor: erakogu
 


Eesti Vabariigi Siseminister Kristian Jaani andis kodanikupäeval, 26. novembril välja Kodanikupäeva aumärgid. Aumärgi pälvis teiste hulgas ka Kodutütarde Lääne ringkonna vanem ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna Haapsalu jaoskonna esinaine Maire Kruus Läänemaalt.
Maire on aastaid tegelenud Kaitseliiidu ja Naiskodukaitse järelkasvuga, olles noorkotkaste ja kodutütarde vabatahtlik noortejuht. Mullu pärjati ta noortejuhi tiitliga. Tema juhtida on ka kodutütarde rühm „Kiired ja Lahedad“ Läänemaal. Kõik need ametid ja kohustused on tal vabatahtlikkuse alusel. Ühtekokku on ta olnud noortejuht juba 17 aastat. Tema osalusel on aastaid toimunud „Anname Au“ kampaania Haapsalus, tema kaasabil on toimunud täht- ja mälestuspäevade tähistamised Läänemaal.

Eestis tähistatakse kodanikupäeva 1998. aastast, seega anti aumärke sel aastal juba 24. korda. Komisjonile esitati aumärgi andmiseks 31 ettepanekut, valiti 15 aumärgi saajat. Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

"Kodanikupäev annab hea võimaluse näha ja näidata, kui mitmekesine on kodanikuühiskond. Selle kinnituseks on väga erinevad valdkonnad, mille eest täna tunnustusi jagasime. Aumärgi saajate hulgas on tervisekriisi lahendamisse panustavaid inimesi, seto käsitöö hoidja ja säilitaja, üleilmsete eestlaste hariduse ja keele hoidja, Eesti lähiajaloo säilitaja, lasterikaste perede ja vähekindlustatud laste eest seisja. Kodanikupäeva aumärk on tunnistuseks ja kinnituseks sellest, et te kõik ajate omal viisil oma kogukonnas õiget asja ja muudate seeläbi maailma paremaks,“ tunnustas siseminister Kristian Jaani.

„Maire on selle aumärgi kuhjaga välja teeninud, teist sellist imelist inimest annab otsida,” ütles Lääne maleva noorteinstruktor ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Eda Loik.

Kodanikupäeva aumärkide ja aasta kodaniku aunimetuse kandidaate saavad esitada kõik era- ja juriidilised isikud läbi Siseministeeriumi veebilehe. Ettepanekud vaatas läbi Siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kuhu kuulusid riigiasutuste ja vabaühenduste esindajaid ning kodanikuühiskonnas silma paistnud isikud.

Kodanikupäeva aumärk on võimalik saada vaid ühel korral.