Teksti suurus:
A A A

Lihula üksikkompaniis taasloodi piirkondlikud allüksused

21.04.2021
KL LN Lihula ÜKo liikmed õppusel
Autor: Reimo ReimerLõppenud nädalal kinnitas Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Andres Välli Lihula üksikkompanii uue struktuuri, millega taasloodi ajaloolised Lihula malevkonna allüksused Massu ja Lihula rühmad.
Lisaks rühmadele said ajaloolised nimed ka jaod. “Käesolevast nädalast saavad uhkust tunda Lihula linna, Kloostri, Kõmsi, Massu ja Matsalu külade elanikud kodukandi nimeliste üksuste üle. Usume, et peagi saame ka teistes oma vastutusala külades omakandi üksusi välja kuulutada,” ütles Lihula üksikkompanii pealik Reimo Reimer.

Lisaks eelpool toodud rühmadele on Lihula üksikkompanii struktuuris veel 3. rühm, mille moodustavad teenistuses olevad kaitseväelased ja üksikkompaniiga mitteseotud ülesannetega kaitseliitlased ning mõtteline 4. rühm, mis on komplekteeritud Lõuna-Läänemaa jaoskonna naiskodukaitsjate ja Lihula ning Metsküla noorkotkaste ja kodutütardega.

„Kaitseliidus on võetud suund paigutada rahuaja allüksuste liikmed oma asukohajärgsetesse üksustesse, nende moodustamine on ees ka Hiiumaa, Haapsalu ja Risti malevkondades. Loodetavasti loob see parema keskkonna üksusesiseseks infovahetuseks ning suurendab tahet koos oma küla meestega õppusel või üritusel osaleda," ütles Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Välli.

Struktuuri muutuse tähistamiseks toimus 16.-17. aprillil Lääneranna vallas kompanii taktikaõppus, kus oluline roll oli täita Lihula ja Massu rühmadel.

Kristina Kukk
Lihula üksikkompanii teavituspealik