Teksti suurus:
A A A

Lihula üksikkompanii kinnitas arengukava aastani 2032

26.02.2022
Autor: Kristina Kukk
Lihula üksikkompanii üldkoosolekul tehti kokkuvõtteid, seati uusi eesmärke ning kinnitati arengukava aastani 2032.
26. veebruaril kogunesid Lihula Kultuurimajja Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii tegevliikmed, et pidada maha üldkoosolek. Kohale olid kutsutud ka Naiskodukaitse Lääne ringkonna Lõuna-Läänemaa jaoskonna ning üksikkompanii vastutusalal tegutsevate noorte kotkaste ja kodutütarde esindajad. Kohal viibis ka malevapealik major Andres Välli.

Üldkoosoleku alustas 2021. aasta kokkuvõttega Lihula üksikkompanii pealik, nooremseersant Reimo Reimer, kelle sõnul suudeti vaatamata riigis kehtinud piirangutele täita kõik mullu seatud eesmärke. “Ka 2021. aastal piiras meie tegevusi COVID-19, kuid see ei mõjutanud oluliselt väljaõpet. Üheskoos täitsime nii maleva tegevuskäsus meile püstitatud eesmärke, kui üksikkompanii enda aastaplaani hindele “väga hea”,” rõhutas Reimer.

Päeva olulisem osa oli Lihula üksikkompanii arengukava aastateks 2022-2032 tutvustamine ja kinnitamine. Tegemist oli dokumendiga, mille koostamisse panustas kogu üksuse juhtkond, samuti erialapealikud ning naiskodukaitse ja noorte organisatsioonide esindajad. 

“Arengukava on ühe tugeva organisatsiooni arengu alusdokument,” ütles Reimer ning lisas, et Lihula üksikkompanii on otsustanud seada eesmärke pikemaks perioodiks, kui tavaliselt. Arengukava kallal toimetas tema sõnul ligi 20 inimest, sealhulgas Naiskodukaitse Lääne ringkonna Lõuna-Läänemaa jaoskonna ning üksikkompanii vastutusalal tegutsevate noorte kotkaste ja kodutütarde esindajatega. “Tegemist on meie ühise suunaga ja eesmärgiga areneda. Kõnealuse dokumendi kohaselt ei tegutse me eilses ega tänases, vaid homses,” ütles Reimer lõpetuseks. Arengukava kinnitati ühehäälselt.

Ettekandeid 2021. aasta tegevuste kohta valdkonniti tegid ka erialapealikud: personalipealik Kersti Täht, väljaõppepealik Meelis Vinter ning teavituspealik Kristina Kukk. Ettekannetega esinesid ka revisjonikomisjoni esimees Alice Reisel ning Lääne maleva juhatuse liige Peep Põldäär.

Üldkoosoleku lõpetas Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Andres Välli, kes andis põgusa ülevaate hetkel Ukrainas toimuva kohta samuti maleva plaanidest, tegevusest ja aktiivsusest. Just viimasest punktist rääkides kiitis ta üksikkompanii liikmeskonda. “Taaskord peab tõdema, et teie aktiivsus on maleva suurim,” ütles malevapealik ning lisas, et see oli ka põhjus miks Lihula üksikkompaniile seati käesoleva aasta eesmärgiks tõsta oma aktiivsust 90%-ni. “Ambitsioone peab seadma,” rõhutas malevapealik.