Teksti suurus:
A A A

Lääne maakaitseringkonna ülem tänab õppusel OKAS23 osalejaid ja palub neil, kes kohale ei tulnud, mõelda, miks nad Kaitseliitu kuuluvad

03.02.2023
Jaanuari viimasel nädalal toimunud lisaõppekogunemise väljaõpe pälvis kiidusõnu nii osalejatelt kui ka õppust külastanud ülematelt ja riigijuhtidelt.
26. jaanuaril kutsuti osa Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna rühmadest lisaõppekogunemisele Okas. Õppuse raames harjutasid maakaitsestruktuuri kuuluvad üksused oma sõjaajaülesannete täitmist ja valmiduse hoidmist. Maakaitseüksuste ülesanne on kaitsta eelkõige oma kodukanti ja selleks on kergejalaväena vaja harjutada väikeüksuste taktikat.
Õppusel osalesid Pärnumaa, Saaremaa ja Lääne malevate kaitseliitlased. Harjutusalad olid hajutatud üle Pärnu-, Saare-, Lääne- ja Hiiumaa. Peamised harjutatavad tegevused olid varitsus ja kontroll-läbilaskepunkti rajamine.

Õppusel osalenute sõnul pakkus Okas võimalust jalaväelaseoskusi meelde tuletada. Nii mõnigi viimastel aegadel harvem väljaõppes osalenud võitleja kartis, et pika pausi järel on õppusel keeruline hakkama saada. Kohale tulles aga selgus, et kogunemist alustatigi taseme ühtlustamiseks kõige olulisemate asjade, nagu relvaõppe ja esmaabi meeldetuletusega.

Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna ja Pärnumaa maleva pealik kolonelleitnant Tõnu Miil käis vaatamas mitmete üksuste väljaõpet kõigis ringkonna malevates ja jäi nähtuga rahule. Miil kinnitas, et kaitseliitlased said õppekogunemise eesmärgi täidetud, sest kohaletulnud said täies mahus harjutada seda, mis plaanis oli.

Nelja aktiivse õppepäeva jooksul külastasid Lääne maakaitseringkonnas harjutavaid üksusi ka Vabariigi President Alar Karis, Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel Eero Rebo ning kaitseminister Hanno Pevkur. Ka nemad jagasid osalenutele ohtralt kiidusõnu. Malevate kaitseliitlased said meie riigikaitse kõrgematelt juhtidelt vahetut tagasisidet ja nõuandeid.

Lisaõppekogunemine Okas23-1 viiakse läbi kahes osas. Enamus kutsutuid osales õppusel 26.-29. jaanuarini. Esmakordselt katsetatakse aga paindliku õppekogunemise formaati, kus üks rühm jääb õppusele ligi kuuks ajaks. Rühm lubati esmaste sõjaaja ülesannete täitmise järel kodudesse, osalejad peavad olema valmis märguande järel nelja tunni järel teenistuskohta jõudma.

Maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Miil tänab kõiki õppusel osalejaid. Samas soovitab ta neil, kes õppusele kohale ei tulnud, sügavalt järele mõelda, miks nad Kaitseliitu kuuluvad.

Foto: Kaitseliit