Teksti suurus:
A A A

KL Lääne maleva „Sõdurioskuste kursus 2019“

15.06.2019
Nüüd siis on SEE läbi… KL Lääne maleva „Sõdurioskuste kursus 2019“ toimus ajavahemikul 11.01 – 09.06.2019, läbi seitsme väljaõppe nädalavahetuse, pea rõhuga Hiiumaal. Ja siin tulebki eriti esile tõsta Lääne maleva instruktoreid, kes teenivad Hiiumaa malevkonna juures n-ltn Sven LUIK´e ja srs Velvo BARINOV´i, ilma nende tegusa toetuseta, ei oleks SOK2019 kursus Hiiumaal toimunud ja kindlasti mitte sellise tõhususega läbiviidud nagu tehtud sai.
Ka ei taha ja ei või alahinnata neid kursuslasi, kes läbisid SOK2019 kursuse algusest lõpuni. Miks seda rõhutada… aga sellepärast, et alustas kursust 19 inimest ning lõpuni jõudis 11 kursuslast. Nad panustasid kõikidesse seitsmesse väljaõppe nädalavahetusse oma vabaajaga, mille nad muidu oleks võinud veeta oma perega koos või mingil muul moel aga mitte ennast ületades ja väsinuna pühapäeval kodus ``haavu lakkudes`` mõtlema, et homme on esmaspäev, miks ma seda teen. Aga nad osalesid ja tegid seda hästi.

Mida siis viimane seitsmes väljaõppe nädalavahetus tõi. Ta tõi kaks olulist sündmust, alustuseks tuleb mainida, et tegevus kursusel algas juba neljapäeval (06.06). Esimene nö sündmus oli laskeoskus TEST3-ks harjutamine neljapäeval ja reede hommikul ning selle sooritamine. Edasi suunduti otse lasketiirust (Kapasto) rännakule, mille nominaalne pikkus oli väljamõõdetud 47km, kuid kujunes nii mõnelegi grupile pikemaks. Rännakul tuli läbida vahe punkte, kus hinnati erinevaid teoreetilisi ja praktilisi sooritusi nii individuaalsel tasandil, kui ka lahingpaari koosseisus. Nendeks olid: tanki vastase miinivälja rajamine, granaadivise (täpsuse peale), kannatanu transport lahinguväljal, kauguste määramine (kasutades erinevaid viise), side (raadiojaama töökorda seadmine, sellega töötamine ja kuuldekoodi tundmine), üksikvõitleja/ lahingupaari liikumisviisid, KV/KL reguleerivad õigusaktid ja võimaliku vastase tundmine. Lõppes rännak laupäeval peale lõunat, rännakule järgnes kuum saun ja seltskondlik lõbus esmane kokkuvõtlik kokkuvõtete tegemine. Nii mõnigi valus hetk rajal muutus selle kestel hoopis lõbusaks vahejuhtumiks, mida teistega siis jagati.

Mida siis enda poolt kokkuvõtteks öelda SOK2019 kohta… ei olnud lihtne, kuid TORE oli!

Andres  Antsi
vanemveebel