Teksti suurus:
A A A

KEVADTORM 2020 jääb Lääne-Eestis ära

25.03.2020
Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020 seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Tulenevalt eriolukorrast ja Terviseameti eesmärgist piirata COVID-19 viirusinfektsiooni levikut, otsustas Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ära jätta õppekogunemised kuni 31. maini 2020.
Ära jääb ka KEVADTORM 2020 raames toimuma pidanud Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna reservõppekogunemine Lääne-Eestis. Kõik Lääne maakaitseringkonna kaitseliitlased, kes on saanud õppuse kutse toetuse väejuhatuselt või malevapealikult, saavad samast kanalist teatise õppuse ärajäämisest.

Toetuse väejuhatuselt kutse saanud reservväelased saavad kontrollida oma kutse staatust ja isikuandmete õigsust portaalis www.kaitsevaeteenistus.ee 

Kaitseliit jätkab talle püstitatud ülesannete täitmist, sealhulgas riigi kaitsmist ja sõjaväelise väljaõppe läbiviimist. Kehtiva eriolukorra tõttu on väljaõppeplaanides tehtud muudatusi. Informatsiooni planeeritud õppuste toimumise kohta saab õppuste läbiviijatelt.