Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Lääne malevas alustas sõdurioskuste baaskursus – SOK 2024

22.01.2024
KL LN SOK 2024 sissejuhatavas tunnis
 


Sa tahad muuta turvalisemaks oma tänavat, küla, linna, ja seeläbi Eestit tervikuna, siis on just Kaitseliit Sinu jaoks see õige koht. Kui Sa pole ajateenistuses käinud, pead läbi tegema Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse. Kaitseliidus sooritatakse see nädalavahetuseti pikema aja jooksul ja vajalik väljaõpe on Sulle loomulikult tasuta. Baasväljaõppe eesmärk on anda värskele kaitseliitlasele teenistuseks esmavajalikud ja ühtlustatud teadmised - oskused, mille käigus antakse kaitseliitalsele ühtlasi ka teenistuseks vajalik esmane füüsiline ja moraalne ettevalmistus ning sõjaväelaslik hoiak. Kaitseliitlased peavad tähtsaks Eesti riiklust ja ühiseid traditsioone, osalevad riigile oluliste tähtpäevade tähistamisel ja jõudumööda tegelevad ka ajaloo talletamisega, Kaitseliidus leiab iga inimene oma oskustele vastava rolli ja rakenduse. Igal inimesel on Kaitseliiduga liitumiseks oma põhjus, kuid üks põhjus on kõigil ühine: see on vormi varrukale õmmeldud sinimustvalge.
Möödunud nädalavahetusel toimus Kaitseliidu Lääne malevas selle aasta sõdurioskuste baaskursuse esimene osa. 2024. aasta jaanuaris alanud baaskursusel alustas 25 KL Lääne maleva tegevliiget, sh 3 liiget olid eelnevalt noorkotkad ja 4 kursusel osalejat on naisliikmed. On heameel tõdeda, et baaskursusel on esindatud kõik maleva üksused oma uute liikmetega.  
 
Läbi 9 nädalavahetuse, jaanuarist septembrini, omandavad kursuslased vajalikud oskused üksikmehe/naise tasemel Kaitseväe juhataja poolt kinnitatud Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse väljaõppekava alusel.
 
Väljaõpped toimuvad maleva staabis, Kiltsi harjutusalal, Piirsalu lasketiirus ning ka mujal KL LN haldusalal ja seda vastavalt kinnitatud õppekavale. Sõdurioskuste baaskursuse vanem on instruktor Roger Õiglas, väljaõpet viivad läbi kpt Andri Tenson ja vbl Martin Valk ning teised oma ala spetsialistid KL Lääne malevast. Esimese päeva sissejuhatava tunni viis läbi KL Lääne maleva pealik mjr Kristjan Muld, kes andis ülevaate Eesti riigikaitsest ja KL Lääne malevast.  
 
Kursuse läbivateks teemadeks on individuaalsete sõdurioskuste arendamine, enesedistsipliini järgimine ja arendamine, ohutus, vormikandmine jne. Baaskursuse jooksul toimub:

- määrustike tutvustamine ja riviõpe – kohustused ja korrektne liikumine rivis;
- relva- ja laskeõpe – erinevate relvade ohutu ja efektiivne kasutamine;
- taktikaline õpe – üksikvõitleja ja jao edasiliikumisviisid, struktuur ja relvastus;
- pioneeriõpe – laskepesade ning lõhkevate ja mittelõhkevate tõkete rajamine;
- sideõpe – sidevahendid ja sidepidamisviisid;
- topograafiaõpe – kaardi lugemine ja kasutamine;
- välioskusteõpe – varustuse pakkimine, toitumine, maskeerimine, vahemaade määramine;
- lahingumeditsiiniõpe – elustamine, hügieeniprintsiibid, lahingstress;
- tagalaõpe – varustus ja selle korrektne hooldamine;
 
Kõik sellel aastal baaskursusel omandatud oskused ja teadmised paneb kursusel osalenud kaitseliitlane proovile kontrollharjutusena septembris toimuval Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna iga-aastasel suurõppusel ORKAAN XVIII mis toimub traditsiooniliselt  Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaal ning kus osalevad tavapäraselt ka meie liitlased. Suurõppuse eesmärk on kaitseliitlaste lahinguvalmiduse tõstmine ning võimekuse arendamine.
 
Eesti Vabariigi aastapäeval 2025 annavad kursuse lõpetanud kaitseliitlased vande ning baasõppe edukalt läbinuile antakse üle sellekohane tunnistus. Aga, kõige selleni jääb tänasega veel pisut vaeva ja aega!
 
Heiki  Magnus
nooremveebel