Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Lääne maleva aasta kaitseliitlane on kapral Margus Viipsi

30.10.2022
Kapral Margus Viipsi (vasakul) ja kolonelleitnant Kuido Pettai ESTGUARD-4 missioonil
Reedel, 28. oktoobril tähistati Haapsalus Kaluri klubihoones Kaitseliidu Lääne maleva 105. ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna 94. aastapäeva. Pidulikul kontsertaktusel tänati ja tunnustati vabatahtlikke, kellede teod paistsid läinud aastal eriliselt silma. Ühtlasi kuulutas Lääne malev välja aasta kaitseliitlase, kelleks sai Lihula üksikkompanii tegevliige kapral Margus Viipsi.
“Lääne maleva aasta kaitseliitlase tiitli saamine oli minu jaoks suur üllatus ning ühtlasi väga suur au,” tõdes kapral Viipsi ning lisas, et pälvitud tunnustus kinnitab taaskord, et Kaitseliitu astumine oli ainuõige otsus. Viipsi sõnul on nii jagu kui rühm, kuhu ta Lihula üksikkompaniis kuulub, ühtsed ning just seetõttu tänab taeeskätt selle juhtkonda ja kaasvõitlejaid suurepärase koostöö eest. “See tunnustus on meile kõigile! Eesti eest, surmani!”

Kamraadid, kes kapral Viipsit Lääne maleva aasta kaitseliitlase tiitlile esitasid, tõdesid, et kindral Doolittle öeldu sobib illustreerima Kaitseliidu vabatahtlike liikmete suurimat tugevust leida aega ja võimalusi panustada oma riigi-, maleva-, allüksuse- ja laiemalt ka kogukonna arengusse ja toimimisse. 

“Olgugi, et tänane turbulentne õhkkond läbi erinevate kriiside kärbib võimalusi osaleda vabatahtlikus tegevuses, leiavad paljud siiski võimalusi, et olla olemas ning lükata oma allüksuse tegemistele hoogu juurde,“ seisab esildises.

Kapral Margus Viipsi on näide Lihula üksikkompanii viimase paari aasta tegevusest. Kuigi 2021. aastal võttis suurema osa tema ajast välismissioonil ESTGUARD-4 koosseisus osalemine ning sellele eelnev väljaõpe, ei pidanud Viipsi paljuks osaleda viiel allüksuse väljaõppel ning kahel seltskondlikul ettevõtmisel, milledest osadel oli tal ka enda võetud kandev roll. 

Käesolev aasta on jätkunud kapral Viipsil sarnases rütmis: aasta esimesel poolel osales ta vabatahtlikult „WISENT 2“ koosseisus Poolas, Kevadtormil ja nädalasel harjutusel Kaitseväega. Eeltoodu aga ei takistanud tal kohe koju naastes osaleda praktiliselt kõigis allüksuse poolt korraldatud väljaõppe ja kogukondlike suunitlustega ettevõtmistel, mida tänaseks on kogunenud juba kolmteist ning järelejäänud aasta toob sinna kindlasti tublisti lisa.

Kapral Viipsit iseloomustab kamraadide sõnul tema tegevuses tahe süveneda detailidesse ning viia ennast oma valdkonna temaatikas kõigega kurssi. Väljaõppes peab ta oluliseks viia see võimalikult reaalsusele sarnaseks. Teine esilekerkiv iseloomujoon on korrektsus, mis ilmneb tema täpsuses ning alati korrektses välimuses ja vormikomplektis.

Kapral Viipsi osalus ja hingestatus on Lihula üksikkompaniis selgeks märgiks, et kuniks allüksuse ridades leidub sellise tegutsemise sooviga liikmeid, ei saa kunagi vaba tahte edasiviivat jõudu kahtluse alla panna.

„Aasta kaitseliitlane“ ja „Aasta naiskodukaitsja“ konkursi raames tunnustatakse silmapaistvaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid. Käsoleval aastal toimub parimate valimine juba kolmeteistkümnendat korda. Kaitseliidu aasta kaitseliitlane kuulutatakse välja pidulikul vastuvõtul jaanuaris 2023.