Teksti suurus:
A A A

Ivo Lillioja nimeline mälestusvõistlus laskmises

15.06.2019
KL LN võitlejad laskeharjutusel
Kaitseliidu Lääne maleva korraldusel toimub sellel pühapäeval Ivo Lillioja nimeline mälestusvõistlus laskmises. Laskevõistlus toimub Piirsalu välilasketiirus vastavalt mälestusvõistluse juhendile. Mälestusvõistlusel on võimalik täita laskur- ja kütiklassi norme.
15.06.19 toimus Piirsalu välilasketiirus eelregistreeritud KL LN Risti malevkonna laskepäev.
Ivo Lillioja nimeline laskevõistlus toimub 16.06.2019 algusega kell 10.
Ivo LILLIOJA (27.02.1895 Viljandi – 05.06.1942 Sosva asula, Siber) lülitus Eesti Kaitseliidu tegevusse kohe peale selle uuestisündi. Asutajaliikmena osales ta 1925. aastal Kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu II malevkonna loomises, oli selle III (Piirsalu-Risti) kompanii organiseerija ja esimene pealik. Aastatel 1932–1935 ja 1939. aastast kuni kaitseliidu laialisaatmiseni oli I. Lillioja Risti malevkonna pealik. Samal ajal oli ta Kaitseliidu Lääne maleva loomisest saadik selle gaasikaitse pealik.

Ivo Lillioja oli ka ise suurepärane laskur, 1934. aasta detsembris omistati talle laskmistulemuste põhjal I klassi küti nimetus. Risti malevkonda juhtides pani ta erilist rõhku laskeasjanduse väljaarendamisele – malevlaste lasketaseme tõstmisele ja 100-protsendilisele osavõtule võistlustest. 1938. aastast alates võisteldi Lääne malevas laskmises Ivo Lillioja nimelisele rändauhinnale.

Maailmakuulsaks sai Jvo Lillioja universaalsete püssiõlide ja uudsete tekstiiliõlide leiutamisega. Kaitseliidu tellimisel tegi ta alates 1927. aastast oma apteegi laboratooriumis katseid, loomaks relvaõlisid, mis püssitoru määrimis- ja kaitseomaduste kõrval eemaldaksid sellest ka tahma-, vase-, nikli- ja muud laskejäägid. Katsetuste tulemusena valmisid universaalsed püssiõlid ja -määrded „Junol”, „Kalitõl” (Kaitseliiduõli), hiljem veel „Ivol”, „Kotkaõli”, „Risto” jt, mille eksperdid tunnistasid peaaegu kõigi näitajate osas paremateks välismaistest õlidest.
14. juunil 1941 küüditati Ristilt ka Lilliojade pere. Pereisa eraldati esimesse – meestevagunisse, mille teekond viis Gulagi surmalaagritesse. NKVD erinõupidamise otsus 21. märtsist 1942 oli lühike: „VMN (Võšaja Mera Nakazanija – kõrgeim karistusmäär) – mahalaskmine”. NKVD 1. eriosakonna „Täiesti salajane” teade 30. juunist 1942 kinnitab, et NKVD erinõupidamise otsus Lillioja kohta on täide viidud 5. juunil 1942.

Heiki  Magnus
nooremveebel

 
IVO LILLIOJA (1895-1942) MÄLESTUSVÕISTLUSE JUHEND
 
I EESMÄRK
Tõsta kaitseliitlaste laskeoskuste taset.
Selgitada välja parimad kaitseliitlased automaadi laskmises.
Selgitada välja parim võistkond automaadi laskmises.
Täita laskur-ja kütiklassi norme.
 
I I AEG JA KOHT.
Võistlus toimub 16. juunil 2019 Piirsalu lasketiirus
 
I I I OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistlusest võtavad osa Lääne maleva liikmed.
Võistkond koosneb : 4 KL liikmest, kes lasevad automaadi harjutust nr.1 ja ning on ühest allüksusest ( malevkond/ NKK). Individuaaltulemused selgitatakse välja automaadi laskeharjutustes. Võistluse läbiviimisel juhindutakse Kaitseliidu laskur-ja kütiklassi normide täitmise juhendist.
Kõik laskeasendid  (3x10) lastakse järjest, tulemused loetakse iga vooru järel.
Riietus: Välivorm vastavalt ilmastikule.
Relvad: Automaat AK-4/G-3. Optiliste seadmete kasutamine keelatud, samuti lisaseadmete kasutamine (nt käepide)
 
IV  EELREGISTREERIMINE
Registreerida: kalle.karmkaitseliit.ee   Lisa info tel. 5063154
Viimane eelregistreerimise aeg oli 10.06.2019 kell 16:00
V VÕISTLUSE AJAKAVA
10.00-10.15 Registreerimine, mandaat
10.15-10.30 Rivistus, võistluste avamine
10.30-17.00 Võistlusaeg
17.00              Võistluste lõpetamine
 
VI VÕISTLUSALAD
Harjutus nr.1    
3x10 lasku automaadist AK-4/G-3
Algus:     orienteeruvalt  kell  10:30
Distants:  100 m
Märkleht: nr 4 ( roheline rinnakuju)
Asend : lamades, püsti ja põlvelt
Padrunit : 5 proovi ja 30 võistluslasku
Aeg:proovi laskudeks 5 min ja võistluslaskudeks vastavalt 8 min., 12 min. ja 10 min.
 
VII PROTESTIDE ESITAMISE KORD
Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste avaldamist.
 
VIII AUTASUSTAMINE:
Autasustatakse kolme parimat automaadi laskjat individuaaltulemuste põhjal ning parimat võistkonda.
 
IX ORGANISEERIMINE
Võistluse organiseerib Risti malevkond
 
X MUUD KÜSIMUSED
Võistluskohas tagatakse laskemoon ( 7,62x 51 mm) eelregistreerinutele.
Võistluskohas ei varustata võistlejaid automaatrelvadega. Võimalus on treenida Risti malevkonna laskepäeval 15.06.2019 Piirsalu lasketiirus (algusega kell 10.00 kuni 15.00 ) – osalemiseks vajalik registreerida. (kalle.karmkaitseliit.ee)
 
Koostas :
Kalle Karm
Veebel
Lääne maleva sidespetsialist