Teksti suurus:
A A A

IVO LILLIOJA MÄLESTUSVÕISTLUS

01.06.2020IVO LILLIOJA (1895-1942) MÄLESTUSVÕISTLUS

JUHEND

 
 I EESMÄRK
 Tõsta kaitseliitlaste laskeoskuste taset
Selgitada välja parimad kaitseliitlased automaadi laskmises
Selgitada välja parim võistkond automaadi laskmises
Täita laskur-ja kütiklassi norme 

 I I AEG JA KOHT.
Võistlus toimub 21.juunil 2020 Piirsalu lasketiirus
 
 I I I OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSTINGIMUSED
 Võistlusest võtavad osa Lääne maleva liikmed.
Võistkond koosneb : 4 KL liikmest ning on ühest allüksusest ( malevkond/üksikkompanii/NKK).
Eraldi arvestust peetakse nii võistkondlikult, kui ka individuaalselt.
Võistluse läbiviimisel juhindutakse Kaitseliidu laskur-ja kütiklassi normide täitmise juhendist.
Kõik laskeasendid  (3x10) lastakse järjest, tulemused loetakse iga vooru järel.
Riietus: Välivorm vastavalt ilmastikule.
Relvad: Automaat AK-4/G-3. Optiliste seadmete kasutamine keelatud, samuti lisaseadmete kasutamine (nt käepide) 

 IV  EELREGISTREERIMINE
 Registreerida: kalle.karmkaitseliit.ee   Lisainfo tel. 5063154
Viimane eelregistreerimise aeg on 15.06.2020. 

 V VÕISTLUSE AJAKAVA
10.00-10.15 Registreerimine, mandaat
10.15-10.30 Rivistus, võistluste avamine
10.30-17.00 Võistlusaeg
17.00           Võistluste lõpetamine
 
 VI VÕISTLUSALAD
 Harjutus nr.1      
3x10 lasku automaadist AK-4/G-3
Algus:     orienteeruvalt  kell  10:30
Distants:  100 m
Märkleht: nr 4 ( roheline rinnakuju)
Asend : lamades, püsti ja põlvelt
Padrunit : 5 proovi ja 30 võistluslasku
Aeg:proovi laskudeks 5 min ja võistluslaskudeks vastavalt 8 min., 12 min. ja 10 min.
 
 VII PROTESTIDE ESITAMISE KORD
 Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste avaldamist.
 
 VIII AUTASUSTAMINE:
 Autasustatakse kolme parimat automaadi laskjat individuaaltulemuste põhjal ning parimat võistkonda.
 
 IX ORGANISEERIMINE
 Võistluse organiseerib Risti malevkond
 
 X MUUD KÜSIMUSED
 Võistluskohas tagatakse laskemoon (7,62x 51 mm) eelregistreerinutele.
Võistluskohas ei varustata võistlejaid automaatrelvadega.
Võimalus on treenida Risti malevkonna laskepäeval 20.06.2020 Piirsalu lasketiirus (algusega kell 10.00 kuni 15.00) – osalemiseks vajalik registreerida. (kalle.karmkaitseliit.ee) 
 

Koostas :
Kalle Karm
Veebel
Lääne maleva sideallohvitser