Teksti suurus:
A A A

IVO LILLIOJA (1895-1942) MÄLESTUSVÕISTLUS - JUHEND

25.06.2021I EESMÄRK
 Tõsta kaitseliitlaste laskeoskuste taset
Selgitada välja parimad kaitseliitlased poolautomaat M-14 laskmises
Selgitada välja parim võistkond poolautomaat M-14 laskmises
Täita laskurklassi norme 
 
I I AEG JA KOHT.
 Võistlus toimub 04.juuli 2021 Piirsalu lasketiirus
 
I I I OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSTINGIMUSED
 Võistlusest võtavad osa Kaitseliidu Lääne maleva liikmed ja palgalised.
Kutsutud on MTÜ Priitahtlikud Pritsumehed esindus, et edendada vabatahtlike omavahelist koostööd.
Võistkond koosneb : 4 liikmest, kes lasevad harjutust nr.1 ja  nr 2. Kogu võistkonna punktide summa liidetakse, võrdse tulemuse korral võrreldakse kellel rohkem „10“, “9“ jne.
Individuaaltulemused selgitatakse välja harjutuse nr 1 ja nr 2 
Võistluse läbiviimisel juhindutakse Kaitseliidu laskur-ja kütiklassi normide täitmise juhendist.
Kõik laskeasendid  (3x10) lastakse järjest, tulemused loetakse iga vooru järel.
Riietus: Välivorm vastavalt ilmastikule.
Relvad: Poolautomaat M-14 

IV  EELREGISTREERIMINE
 Registreerida: taavi.vaherkaitseliit.ee  Lisa info tel. 5268876
Viimane eelregistreerimise aeg on 01.07.2021 kell 16:00 
V VÕISTLUSE AJAKAVA
 
09:30-09:45    Registreerimine, mandaat
09:45-10:00    Rivistus, võistluste avamine
10:00-17:00    Võistlusaeg
17:00 –           Võistluste lõpetamine
 
VI VÕISTLUSALAD
 Harjutus nr.1
3x10 lasku poolautomaadist M-14
Algus:              orienteeruvalt kell 10:30
Distants:          100 m
Märkleht:        nr 4 ( roheline rinnakuju)
Asend :           lamades, püsti ja põlvelt
Padrunit :        5 proovi ja 30 võistluslasku
Aeg:                proovi laskudeks 8 min ja võistluslaskudeks vastavalt 8 min., 12 min. ja 10 min.
 
Harjutus nr.2
2x10 lasku lamades poolautomaadist M-14
Algus:              orienteeruvalt  kell  12:00
Distants:          200 m
Märkleht:        300 m ISSF
Asend :           lamades
Padrunit :        5 proovi ja 10+10 võistluslasku
Aeg:                proovi laskudeks 5 min ja võistluslaskudeks vastavalt 5 min ja 1 min
 
VII PROTESTIDE ESITAMISE KORD
 Protestid esitatakse kirjalikult 30 minuti jooksul peale tulemuste avaldamist.
 
VIII AUTASUSTAMINE:
 Autasustatakse iga harjutuse kolme parimat, 3 kolme parimat kahe harjutuse kokkuvõttes laskjat individuaaltulemuste põhjal ning parimat võistkonda .
 
IX ORGANISEERIMINE
 Võistluse organiseerib Risti malevkond
 
X MUUD KÜSIMUSED
 Võistluskohas tagatakse poolautomaat M-14 ja laskemoon eelregistreerinutele.
Võimalus on treenida Risti malevkonna laskepäeval 03.07.2020 Piirsalu lasketiirus (algusega kell 10.00 kuni 15.00)– osalemiseks vajalik registreerida (taavi.vaherkaitseliit.ee).
 
Koostas :
Taavi Vaher
Vanemveebel