Teksti suurus:
A A A

IN MEMORIAM Janusz Krugly (04.07.1942–04.03.2024)

07.03.2024
Janusz Krugly
Märtsikuu neljandal päeval lahkus meie hulgast 81-aastasena Kaitseliidu Lääne maleva toetajaliige Januz Zbigniew Krugly.
Oma 15 tegevusaasta vältel Kaitseliidus oli brigaadikindral Janusz Krugly paljudele kaitseliitlastele, naiskodukaitsjatele, aga ka noorkotkastele ja kodutütardele hea eeskuju ja relvavend, andes seeläbi oma kogemusi ja oskusi edasi meie liikmetele. Janusz jättis endast kõikidele professionaalse ja sõbraliku mulje.

Janusz Krugly tegi 2009. aastast tihedat koostööd Kaitseliidu Lääne malevaga ja alates 2010. aastast oli tema KL Lääne maleva toetajaliige. Tema näol oli tegemist Poola-Eesti suhete algataja ja initsieerijaga Kaitseliidus, tema kaudu algas Poola suunaline rahvusvaheline koostöö. Tema eestvedamisel hakkas edenema Poola Vabariigi vabatahtliku riigikaitse organisatsiooni Liga Obrony Kraju ja Kaitseliidu, eriti aga KL Lääne maleva rahvusvaheline koostöö, koostöö mis kestab, ja oluline, kestab ka edasi.
 
Tänu temale on KL Lääne maleva toetajaliikmete hulgas ka mitmed Liga Obrony Kraju tegusad tegevliikmed. Kuna tema oli laskeasjandust hästi tundev ja laskmist ise harrastav, korraldas Janusz ka kaitseliitlaste osalemist erinevatel laskevõistlustel Poola- ja Tšehhi Vabariigis, tagades sealjuures alati majutuse, toitlustuse  ja transpordi võistluspaikades. Laskeinstruktorina oli ta alati karm, kuid õiglane ning kõik pidasid temast lugu. Poola Vabariigis olles organiseerides tema alati ka kaitseliitlastele Liga Obrony Kraju ning Poola Vabariigi relvajõude tutvustavaid üritusi ja sündmusi.
 
Vaatamata oma kõrgele vanusele osales Janusz oma kamraadidega võimalusel ikka veel igal aastal mõnel KL Lääne maleva poolt läbiviidaval laskevõistlusel ja/või üritusel. Viimati käis tema Läänemaal koos Poola kamraadidega 8.-9.03.2023, ja siin võttis esinduse vastu tookordne KL Lääne maleva pealik major Andres Välli. Teiste sündmuste raames toimus ka KL Lääne maleva siselasketiirus laskevõistlus käsitulirelvadele, kus Janusz Krugly saavutas taaskord esimese koha.
 
Brigaadikindral Janusz Krugly, Varssavi, Poola. Laskeinstruktor. Sõjaväepensionär. Lisaks paljudele Poola ja teiste riikide autasudele on teda tunnustatud KL Valgeristi III kl teeneteristi, KL Teenetemedali eriklassi, KL Lääne maleva teenetemärgi, EROK Raudristi, EEML Teeneterist ja teiste autasudega.
 
Jääme mälestama kauaaegset elurõõmsat kamraadi ja avaldame kaastunnet lähedastele ja kamraadidele. Foto, mille juurde lisame, ei ole valitud juhuslikult. Just sellise, sellise naerusuise ja rõõmsameelsena Sa meie mälestustesse ka jääd! Janusz, Sinuga oli alati tore, aitäh! Puhka rahus!

Kamraadid
KL Lääne malevast