Teksti suurus:
A A A

Ilmunud on ajaleht „Lääne Malevlane“!

23.12.2017
Ajaleht "Lääne Malevlane" 2017
Tavapärasest veidi varasemalt oli sellel aastal 19. detsembril Kaitseliidu Lääne maleva ajaleht „Lääne Elu“ tellijatel postkastis ning ka müügikohtades saadaval. Ajaleht „Lääne Malevlane“ valmib ja ilmub koostöös Lääne maakonna ajalehega „Lääne Elu“. Ajalehe „Lääne Malevlane“ toimetaja on aastaid olnud ajakirjanik Lehte Ilves. Ajaleht „Lääne Malevlane“ ilmub üks kord aastas. Ajalehes vaatavad aastale tagasi Kaitseliidu Lääne maleva, Naiskodukaitse Lääne ringkonna, Noorte Kotkaste Lääne maleva ning Kodutütarde Lääne ringkonna vabatahtlikud- ja teenistuses olevad liikmed.
Aastatel 1928-1940 ilmus Kaitseliidu Lääne maleva häälekandja "Lääne Maleva Teataja" kaks korda kuus. Tänapäeval täidavad igakuise ajalehe vajaduse Kaitseliidu Lääne maleva koduleht, Kaitseliidu Lääne maleva facebook leht ning kindlasti ka Kaitseliidu ajakiri Kaitse Kodu!. Kord aastas, või ehk ka kaks korda aastas, võidupüha ja jõulude eel, on aga igati kohane kirjutada ka paberkandjal Kaitseliidu Lääne maleva tegemistest meile ja Lääne maakonnale.
Huvitavat lugemist ja põnevaid fotosid on ajalehe neljal leheküljel. Suur tänu kõigile, kõigile kes võtsid vaevaks maleva tegemistest kirjutada ja lehelood õigeaegselt toimetajale edastasid.
Ajaleht „Lääne Malevlane“ on saadaval Kaitseliidu Lääne maleva liikmetele maleva staabis.


Jätkuvalt on võimalik soetada endale Kaitseliidu Lääne maleva reväärimärk.

Kaitseliidu Lääne maleva reväärimärk on pühendatud maleva 100. aastapäevale ja on KL LN kuulumise väliseks tunnuseks, mis sümboliseerib KL LN liikmete ühistunnet ning Kaitseliidu eesmärke. Reväärimärki on õigus kanda KL LN liikmel, KL LN auliikmel, Naiskodukaitse Lääne ringkonna liikmel, Noorte Kotkaste Lääne maleva liikmel, Kodutütarde Lääne ringkonna liikmel ja reväärimärgi annetusena saanul. Reväärimärki kantakse vasakul revääril. Reväärimärk väljastatakse liikmele maleva valveteenistuse kaudu. Reväärimärgi taotleja tasub maleva juhatuse otsusel reväärimärgi eest luna suuruses 5€ kohapeal. Reväärimärgid on nummerdatud, KL LN peab reväärimärkide registrit, kuhu kantakse märgi number ja omaniku nimi.