Teksti suurus:
A A A

Head malevlased!

13.03.2020
Alates tänasest, 13. märtsist on välja kulutatud Eesti Vabariigis eriolukord. Seoses sellega jäävad ära / lükatakse edasi Kaitseliidus kuni 01. maini 2020 kõik siseruumides toimuvad väljaõppeüritused. Võimalusel asendatakse need distantsõppe või muude formaatidega, kus vahetut kokkupuutevõimalust inimeste vahel ei ole.
 
Laskmiste ja väliharjutuste toimumise otsustab malevapealik lähtuvalt olukorrast hinnates kohapealseteid olusid ja riske. Kõik Kaitseliidu-ülesed võistlused on edasilükatud ning need toimuvad pärast 01.maid 2020.

Oleme valmis toetama teisi jõustruktuure vastavalt taotlusele. Kaitseliit on saanud vastavatelt struktuuridelt ametiabi palve ning on ette näha, et vajadus abi järele kasvab. Lääne maleva kaitseliitlased ja Lääne ringkonna naiskodukaitsjad - näidake abi osutamisel üles paindlikkust ja võimet, mida vabatahtlik organisatsioon on suuteline eriolukorras.

Üritused, mis kindlasti jäävad ära/lükkuvad edasi:
- 28.03 esindajatekogu,
- 14.-15.03 staabiharjutus,
- 20.-22.03. plaanitud lahinglaskmised,
- 24.03. plaanitud mlvk/ÜK pealikega ning juhatuse liikmetega kokkusaamine,
- VALGE LAEV,
- 18.-19.04. Taktikalise treeneri õppus.

NIMEKIRI EI OLE TÄIUSLIK! NENDE ÜRITUSTE SUHTES, MIS SIIN KIRJAS EI OLE, ANTAKSE ASJASSEPUUTUVATELE ISIKUTELE TEADA.

Hoidume paanikast, kuid kasutades tervet mõistust suhtume olukorda tõsiselt!

KL on saanud vastavatelt ametitelt ametiabipalve. Hetkel puudutab see Lääne Maakaitseringkonna Pärnumaa malevat. Küll aga peame olema selleks valmis, et vajadusel küsitakse abi ka Lääne malevalt! Hoidke oma telefon sees ja vajaduse tekkimisel võetakse Teiega malevast ühendust.

Suhtleme omavahel (eelistades telefoni ja internetti) ja jagame olukorrast sõltuvalt kriitilist informatsiooni!

Peamine: olgem oma peredele ja lähedastele toeks!

Meelis Pernits
kolonelletnant
KL Lääne maleva pealik