Teksti suurus:
A A A

Head kaitseliitlased

11.05.2020
Autor: www.kaitseliit.ee

Kaitseliidu ülem on selle aasta tähtsaimaks ülesandeks seadnud liikmeskonna täpsustamise, et iga kaitseliitlane teaks oma ülesandeid kriisi- ja sõjaajal.
Sellest lähtuvalt viib Lääne malev läbi oma liikmeskonna auditi. Mille eesmärgiks on kaardistada Lääne maleva liikmeskonna tegelik seis ja sõjaaja staatus.
 Sõjaaja staatuse all peame silmas liikmete kuulumist (soovi kuuluda) maakaitse struktuuri ehk siis sõja korral sõjalisse struktuuri või siis mittesõjalisse struktuuri, mida me oleme rajamas. Lõpptulemina on Lääne maleval selged ja meie võimetele vastavad sõja aja struktuurid ning iga liige teab oma paigust ning ülesannete sõja ajal. Samuti täpsustatakse küsitluse käigus liikmete kontaktandmeid, kuna ainult täpsed kontaktandmed tagavad kiire ja operatiivse infovahetuse maleva üksuste pealike ning kaitseliidu liikmete vahel.

 Auditi kõige tähtsam etapp on liikmeskonna seas küsitluste läbiviimine. Küsitlus on planeeritud läbi viia käesoleva aasta mai ja juuni kuu jooksul. Küsitluse läbiviimise ülesande on malevapealik määranud malevkondade ning üksikkompanii pealikele. Küsitluse käigus tuleb ühendust võtta kõigi maleva täisealiste liikmetega ning seetõttu kaasavad malevkondade ning üksikkompanii pealikud endale abiks mitmeid liikmeid (sh staabi palgalist personali).

 Peale küsitlust toimub maleva staabi ning Kaitseliidu peastaabi poolt küsitluse käigus kogutud andmete analüüs, mille tulemusel saab iga malev omale unikaalse struktuuri koos unikaalsete allüksustega. Kaitseliidu ülema tahe on, et 2020 aasta jooksul kinnitatakse uued struktuurid ning uute koosseisude alusel liikmete struktuuridesse määramine.

 Kaitseliidu liimeskonna auditist ja selle eesmärkidest räägib Kaitseliidu ülem ajakirja „Kaitse kodu“ 4. numbris lk 11-13. Kaitse kodu on loetav ka veebis: https://issuu.com/kaitse_kodu/docs/kaitse_kodu_04_2020_veeb

Soovitan kõigil leida 10-15 minutit, see artikkel läbi lugeda. Sellega saate täpsema ülevaate Kaitseliidu ülema tahtest.

 Küsitluse läbiviimise ja tulemuste kvaliteedist sõltub auditi lõpptulemus. Küsitluse kvaliteedi osas on Teil, head kaitseliitlased, väga suur roll! Teie kõigi mõistvale suhtumisele lootma jäädes!

 Püsige terved!

Jüri Bachman
major
KL Lääne malev staabiülem
Tel: 717 9902