Teksti suurus:
A A A

Astu liikmeks!

Kuidas astuda Lääne maleva liikmeks?

Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke.

Kaitseliiduga liitumine on lihtne!
  1. Kõigepealt võta ühendust Lääne maleva personalispetsialistiga: kas e-posti teel katrin.reedekaitseliit.ee või telefonil 717 9927 ja lepi kokku kohtumine.
  2. Kohtumisel saad võimaluse end ja oma eesmärke tutvustada, infot maleva tegevuse kohta ning abi allüksuse valikul, mille ridadesse hakkad kuuluma. Lisaks saad ka liitumiseks vajalike dokumentide blanketid (vt. allpool)
  3. Järgmiseks leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. Kui Sa Kaitseliidust kedagi ei tunne ja soovitajad puuduvad, võid saada võimaluse end allaüksuse juhatusele tutvustada ning enne liitumist tutvuda allüksuse tegevuse ja liikmetega, osaleda Kaitseliidu üritustel ja leida soovitajad.
  4. Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsustab allüksuse juhatuse ettepanekul Lääne maleva pealik.
P.S. Kui Sul on juba olnud kokkupuuteid kodukoha Kaitseliidu allüksusega ja tunned selle kaitseliitlasi, võid toimida ka vastupidises järjekorras, see tähendab esmalt võtta kontakti allüksusega, seejärel täidad ära sooviavalduse, sinna juurde kuuluva ankeedi, hangid tervisetõendi perearstilt, leiad soovitajad, teed passipildid. Siis pöördud Lääne maleva staapi (Lahe 17, Haapsalu) ja võtad kaasa kõik eelpool loetletud dokumendid ning koopiad.

Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
  • isikut tõendava dokumendi koopia: pass või ID kaart
  • sooviavaldus
  • omandatud hariduse ja/või akadeemilist kraadi tõendava dokumendi koopia
  • 4×5 cm dokumendifoto 2tk
  • digifoto suuruses kuni 100kb, jpg laiendiga saata e-mailile katrin.reedekaitseliit.ee
  • teenistust kaitseväes kinnitava dokumendi koopia (olemasolul)• viimasena saadud auastme käskkirja/tunnistuse koopia (olemasolul)
NB! Vajalikud koopiad dokumentidest saab teha ka maleva staabis kohapeal.

Soovid astuda Naiskodukaitse, Noored Kotkad või Kodutütred liikmeks?

Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia või võta ühendust Naiskodukaitse instruktor Svetlana Aug tel 717 9919 või svetanaiskodukaitse.ee

Noorkotkastega või kodutütardega liitumiseks võta ühendust noorteinstruktor Eda Loik'iga 717 9917 või eda.loikkaitseliit.ee.

Liikmemaks

Liikmeks astumisega võtab isik endale vabatahtlikult kõik need kohustused, mida Kaitseliidu liige peab täitma.
Vastavalt Kaitseliidu keskkogu 26.02.2011 otsusele on alates 2012. aastast Kaitseliidu sisseastumistasu 0 eurot ja liikmemaks 12 eurot aastas. Kaitseliidu liikmemaksu saab maksta pangaülekandega Kaitseliidu kontole.

Tutvu veel Kaitseliidu seduse ja kodukorraga

Kaitseliiduga liitumiseks kohustuslike dokumentide loetelu.

Lääne maleva personalispetsialist: Katrin Reede 717 9927, 5306 4007 või katrin.reedekaitseliit.ee