Teksti suurus:
A A A

Ülo Tuisk 85!

13.10.2017
Kaitseliidu teeneteplaat pühendusega Ülo Tuisule
Kolmapäeva, 12. oktoobri õhtuks oli Käina päevakeskuse maja dekoreeritud Eesti, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse sümboolikaga, et oodata külalisi Kaitseliidu Lääne maleva auliikme juubelisünnipäevale. Ettevalmistused suursuguse sündmuse tähistamiseks algasid juba suve teisel poolel ning Naiskodukaitse Lääne ringkonna Hiiumaa jaoskond võttis koostöös KL Lääne maleva Hiiumaa malevkonna liikmetega sündmuse korraldusliku poole enda kanda. Korralikult ja plaanipäraselt korraldatud sündmus algas plaanitult, külalised saabusid veidi veidi varem ning mõned minutid enne algust saabus õhtu „peasüüdlane“, Kaitseliidu Lääne maleva auliige Ülo Tuisk. Õhtu võis alata!
Pidulik sündmus algas väljakuulutatud ajal, õhtu juht oli Naiskodukaitse liige ja Käina vallavalituse sotsiaal- ja haridusnõunik Heli Tuisk. Muusikapaladega tervitas juubilaari ja tema külalisi noor lõõtsamees Hiiumaalt.

Järgnesid tervitused ja sõnavõtud ning muidugi ka kingituste ja tunnustuste üleandmised. Esimesena kõneles tänane KL Lääne maleva Hiiumaa malevkonna  pealik leitnat Mart Reino kes on ka Kaitseliidu vanematekogu liige. Ltn Mart Reino mainis oma tervituskõnes Ülo sitkust ja visadust, tahet ja soovi meiega üheskoos jätkuvalt rivis olla. Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili nimel tänas ja õnnitles ltn Reino Ülo Tuisk’u Kaitseliidu taasloomise eest Hiiumaal ning soovis temale tugevat tervist. Ltn Reino andis üle Kaitseliidu ülem kin-mjr Meelis Kiili poolt nimelise teeneteplaadi pühendusega Ülo Tuisule. Kaitseliidu Lääne maleva pealik kolonelleitnat Rasmus Lippur’i nimel kõneles ja andis maleva kingituse üle teavituspealik Heiki Magnus. Hiiumaa malevkonna poolt kõneles ning õnnitles lisaks tänasele pealikule veel endine pealik Urmas Selirand.

Ülo koduvalla Käina vallavaltsuse nimel andis õnnitlused edasi sotsiaal- ja haridusnõunik Heli Tuisk. Hiiumaa maavalitsuse nimel õnnitles maasekretär, maavanema kt Piret Sedrik, kes on ka NKK Lääne ringkonna Hiiumaa jaoskonna tegus ja toimekas liige. Õnnesoove ütlesid veel Naiskodukaitse liikmed Hiiumaa jaoskonnast, Kaitseliitalsed Hiiumaa malevkonnast, sõbrad ja sugulased.
Eesti Memento Liidu nimel kõneles juhatuse liige ja Läänemaa Memento Ühenduse esimees Arnold Aljaste. Pikaaegse isamaalise tegevuse eest tunnustas Läänemaa Memeno juhatus Ülo Tuisk’u tänukirja ja Eesti Memento Liidu reväärimärgiga. Läänemaa Vabadusvõitlejate Ühenduse nimel kõnelesid Heiki Magnus ja Arnold Aljaste ning tunnustasid Ülo Tuisk’u  Läänemaa Vabadusvõitlejate teeneteristiga nr 20.

Auväärne juubilar Ülo Tuisk tegi tagasivaatava tänukõne kokkutulnutele, tänas südamest sündmuse korraldajaid, osalejaid ja kõiki kes teda meeles pidasid ja pidanud on. Väärika sündmuse puhul on kombeks teha ühispilt, nii oli ka seekord, kuid päris mitmed jäid pildilt kõrvale, kes läks korraks välja jne. Pärast pildistamist jätkus sündmuse tähistamine Käina päevakeskuse teises ruumis kuhu NKK Hiiumaa jaoskonna poolt oli kaetud päevakohane kohvilaud. Ülo Tuisk tänas veelkord kokkutulnuid ja soovis meile kõigile head isu. Sünnipäeva koosviibimise lõpetas teemakohane tort mille oli valmisatnud Anne Kaasik NKK Hiiumaa jaoskonnast. Tordi lõikasid tugeva aplausi saatel lahti õhtu peategelane, ehk juubilar Ülo Tuisk ning Hiiumaa tordimeister Anne Kaasik.
Ülo oli kaasa võtnud erinevate aegade meenutuseks fotosid ja nende põhjal kõneles ta oma elu erinevatest aegadest kohvilauas. Ülo kinkis kõigile, kõigile kes kohale olid saanud tulla, mälestuseks pühendusega foto. Lisaks sellele, Ülo oli teinud oma fotokogust paljudele mälestusfotod, kus aegade jooksul oldud ja käidud ning see ka fotole jäädvustatud.

Oktoobrikuu 12. kuupäev oli õhtusse jõudnud ja ühe väärika Eesti mehe austamisõhtu hakkas vaikselt läbi saama. Ühiselt veedetud õhtu Hiiumaal möödus linnulennul ja Lääne maleva esindus kiirustas lubatud kiirusel Heltermaa sadama poole. Kaitseliidu Lääne maleva auliige, Hiiumaa malevkonna taastaja Ülo Tuisk astus reipal sammul sirge seljaga oma elutee järgmisse aastasse.
Ülo Tuisk, ole terve!

Heiki Magnus
Teavituspealik