Teksti suurus:
A A A

Lääne Maakonna Keskraamatukogus teenindasid lugejaid KL Lääne maleva ja NKK Lääne ringkonna liikmed

28.10.2017
Lääne Maakonna Keskraamatukogus
Kaitseliidu Lääne maleval täitus septembris 100 aastat maleva asutamisest. Selle sündmuse tähistamiseks ja tõhusa koostöö tänuks kutsus Lääne Maakonna Keskraamatukogu Kaitseliidu Lääne maleva ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna liikmeid lugejaid teenindama. Traditsiooniks on saanud, et oktoobri lõpus toimub Eesti riigi raamatukogudes üritus „Vaata, kes laenutab!”. Kes küll ei ole nende aastatega Lääne Maakonna Keskraamatukogus külalislaenutajaks  olnud! Ajakirjanikud, pedagoogid, munitsipaalametnikud, kultuuritöötajad. Kujutage ette, teie tulete raamatukokku ning näete seal mitte tuttavat raamatukogutöötajat, vaid raamatukogundusest kauget inimest, näiteks, maavanemat, linnapead, maavalitsuse töötajat, õpetajat, ajalehe toimetajat, jne jne? Üks kord aastas on see täiesti võimalik!
Tänavu olid külalislaenutajateks KL Lääne malevast endine kauaaegne pealik mjr Arnold Juhans, kes on selles töös kätt proovinud ka eelnevatel aastatel ning Ridala raamatukogu külalislaenutaja kogemusega maleva teavituspealik Heiki Magnus. Naiskodukaitse Lääne ringkonna liikmete tegevust korraldas Merle Soone ja raamatukogus toimetasid külalislaenutajatena Virge Võsu, Mailis Alberg ning Kai Silmer. Meie tegemisi juhendasid ja jälgisid päeva vältel raamatukogu vilunud töötajad, raamatukoguhoidjad, pearaamatukoguhoidja ning ka direktor isiklikult .

Külalislaentajate päev on ellu kutsutud selleks, et tutvustada külalislaenutajatele ja lugejatele raamatukogu tööd, erinevaid tööülesandeid, reklaamida raamatuhoidlate väärtusi ning raamatukogu igapäevaelu üldiselt. Lugejatel oli suurepärane võimalus kuulda meie lugemissoovitusi ja -elamusi ning  vahetada huvitavaid  ja põnevaid lugemiskogemusi. Raamatukogu külastajad said Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmetega vabamas õhkkonnas mõtteid vahetada, uue ameti saanu aga võis tõdeda, et raamatukogutöö pole põrmugi nii lihtne ja rutiinne, nagu ehk kõrvaltvaatajale tunduda võib. 
 
KL Lääne malev ja Lääne Maakonna Keskraamatukogu maakonna raamatukogudega on aastaid tõhusalt koostööd teinud. Oleme korraldanud mitmeid huvitavaid fotonäitusi, oli põnev näitus „Kaitseliidu meened“-näitus sai koostatud KL Lääne maleva liikmete isiklikest meenetest sh. ajaloolised meened. Toimunud on kohtumisõhtud, Eesti aumärkide näitus, naha- ja ehistööde näitus ja palju muud põnevat.

Eelnevatel aastatel on külalislaenutaja päeval laenutajateks olnud erineva eluala inimesed Läänemaalt. Sellel aastal kinkis Lääne Maakonna Keskraamatukogu selle võimaluse just ja ainult Kaitseliidu Lääne maleva ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna liikmetele seoses Kaitseliidu Lääne maleva 100. aastapäevaga.
Jätkuvat koostööd meile!

Lugupidamisega
Heiki Magnus
Teavituspealik