Teksti suurus:
A A A

Kontakt

malevapealik
7179901 meelis.pernitskaitseliit.ee
noorteinstruktor
7179935 merje.reismaakaitseliit.ee
noorteinstruktor
717 9917 / 53416727 kaidi.sitskaitseliit.ee
Naiskodukaitse instruktor
717 9919 / 5041437 svetanaiskodukaitse.ee
staabiülem
717 9902 juri.bachmankaitseliit.ee
referent
717 9905 silvi.sildekaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9927 katrin.reedekaitseliit.ee
personalispetsialist
717 9907 / 5183118 rein.reimetskaitseliit.ee
nooreminstruktor
717 9913 / 5111714 taimo.juhekaitseliit.ee
nooreminstruktor
7179911/ 58552807 andrus.aruotskaitseliit.ee
sidespetsialist
717 9906 / 5060714 kalle.karmkaitseliit.ee
relvur
717 9921 / 53225431 ivar.leppkaitseliit.ee
relvastusspetsialist
7179922 / 5143540 tiit.lintskaitseliit.ee
tagalajuhataja
717 9904 / 57402137 siim.jeebergkaitseliit.ee
transpordispetsialist
7179924 / 51979006 marko.enderkaitseliit.ee
varustusspetsialist
7179929 kaja.orulkaitseliit.ee
laohoidja
7179923 juri.treumankaitseliit.ee
valverühma ülem
53084293 kristjan.reinokaitseliit.ee
Nooreminstruktor - kompanii veebel
717 9916 / 53269003 jaanus.tamerikaitseliit.ee
Nooreminstruktor - kompanii veebel
7179915 / 59128496 andres.antsikaitseliit.ee
Instruktor - kompanii ülem
7179933 / 51963180 juri.tonismakaitseliit.ee
Instruktor - kompanii ülem
7179934 / 51996071 sven.luikkaitseliit.ee
Instruktor - kompanii ülem
7179932 57450432 andri.tensonkaitseliit.ee
Lääne maleva valvur
717 9949 / 55680850 laane.korrapidajakaitseliit.ee
Hiiumaa malevkonna valvur
7179946 / 53083770