Teksti suurus:
A A A

Malevapealik

* Nimi: Rasmus Lippur
* Sündinud 26. aprillil 1973 Tallinnas
* Haridus ja täiendkoolitus
    2014 Teavituse baaskursus, KVPS
    2011 Julgeoleku, stabiliseerimise, ülemineku ja rekonstrueerimise kursus, G. Marshalli Keskus, Saksamaa
    2007 Kõrgemad riigikaitsekursused
    2006 Vanem- ja ühendstaabiohvitseri kursus, Balti Kaitsekolledž
    2005 Jalaväepataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseri kursus, KVÜÕA
    2001 ÜRO sõjalise vaatleja kursus, Kanada
    2000 NATO RHQ NE juhtimis- ja infosüsteemide planeerimise kursus
    2000 Ühendstaabi organisatsiooni ja ülesannete kursus, Saksamaa
    2000 Maaväe personalijuhtimise kursus, Suurbritannia
    2000 Staabiohvitseride NATO terminoloogia kursus Kreekas
    1999 Personalialane seminar, Saksamaa
    1999 Personalijuhtimise kursus, Suurbritannia
    1997 Eesti Riigikaitse Akadeemia Sõjakool
    1992 Jakob Westholmi Gümnaasium
* Teenistuskäik
     2016 Kaitseliit, Lääne maleva pealik
     2015 Kaitseväe juhataja administratsiooni ülem, sõjaline nõunik
     2012 KV PS esindus SHAPE juures, sõjalise esindaja asetäitja
     2009 Kaitseväe Peastaap, analüüsi- ja planeerimisosakond, jaoskonnaülem
     2007 Jalaväe väljaõppekeskus Üksik-vahipataljon, ülem
     2006 Jalaväe väljaõppekeskus Üksik-vahipataljon, staabiülem
     2005 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, välisõppur
     2004 Kaitseministeerium, NATO ja ESDP osakond, NATO büroo juhataja
     2001 Kaitseministeerium (Eesti Vabariigi alaline esindus NATO juures), NATO ja
              rahvusvaheliste organisatsioonide osakonna osakonnajuhataja asetäitja- kaitsepoliitika nõuniku abi
     1998 Kaitsejõudude Peastaap, personaliosakonna vanemstaabiohvitser
     1998 Tagalapataljon, A-autokompanii ülem
     1998 Tagalapataljon, Staabi- ja tagalakompanii ülema abi
     1997 Autokompanii, õpperühma ülem
*Auastmed
      1992 reamees
      1993 nooremseersant
      1993 seersant
      1996 nooremveebel
      1997 nooremleitnant
      2000 leitnant
      2003 kapten
      2007 major
      2011 kolonelleitnant
* Autasud
      Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
      Kaitseministeeriumi II klassi teeneterist
      Mälestusmedal "10 aastat taastatud kaitseväge“
      Tallinna garnisoni teenetemärk
      Vahipataljoni teenetemärk
      Tagalapataljoni rinnamärk
      Marylandi osariigi Rahvuskaardi medal "Eeskujuliku teenistuse eest“
      „Jüriöö täht“
      „Jüriöö suurtäht“
       Kaitseministeeriumi hõbe rinnamärk