Teksti suurus:
A A A

Kolonelleitnant Ago Reio mälestusvõistlus 2017

29.08.2017
Septembris tähistab Lääne malev mälestusvõitslusega  ühe sõjaeelse malevapealiku ja tunnustatud laskespordi entusiasti kolonelleitnant Ago Reio 122. sünniaastapäeva. Pühapäeval 3. septembril toimub Piirsalu lasketiirus järjekordne kolonelleitnant Ago Reio nimeline laskevõistlus sõjapüssist.

 
Võistluse korraldaja on KL LN Risti malevkond,  peakorraldaja veebel Taavi Vaher.
Laskevõistlus algab kell 9.30.
Registreerida: taavi.vaherkaitseliit.ee Lisa info tel: 5268876
Viimane eelregistreerimise aeg on: 30.08.2017 kell 12.00

Ago Reio sündis  8. septembril 1895 Võrumaal  ja lahkus igavikuteele 29. juunil 1971 Argentiinas. Ta oli Eesti Kaitseväe ohvitser ja aastatel 1930 kuni 1934 Kaitseliidu Lääne maleva pealik. 1934 kuni 1940 oli ta Eesti Laskurliidu peasekretär ning aastatel 1937 ja 1939 toimunud maailmameistrivõistlustel Eesti sõjapüssimeeskonna juht.


KOLONELLEITNANT AGO REIO MÄLESTUSVÕISTLUS
JUHEND

 
I EESMÄRK
Tõsta kaitseliitlaste laskeoskuste taset
Selgitada välja parimad kaitseliitlased automaadi laskmises
Selgitada välja parim võistkond automaadi laskmises
Täita laskur-ja kütiklassi norme 

I I AEG JA KOHT.
Võistlus toimub 03.septembril 2017 Piirsalu lasketiirus
 
I I I OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistlusest võtavad osa Lääne maleva liikmed.
Võistkond koosneb : 4 tegevliikmest, kes lasevad automaadi harjutust nr.1 ja nr.2 ning on ühest allüksusest (malevkond/ NKK).
Individuaaltulemused selgitatakse välja automaadi laskeharjutustes eraldi.
Võistluse läbiviimisel juhindutakse Kaitseliidu laskur-ja kütiklassi normide täitmise juhendist.
Kõik laskeasendid  (3x10) lastakse järjest, tulemused loetakse iga vooru järel.
Riietus: Välivorm vastavalt ilmastikule.
Relvad: Automaat AK-4/G-3. Optiliste seadmete kasutamine keelatud, samuti lisaseadmete kasutamine (nt käepide) 

IV  EELREGISTREERIMINE
Registreerida: taavi.vaherkaitseliit.ee  Lisa info tel. 5268876
Viimane eelregistreerimise aeg on 30.08.2017 kell 12:00 

V VÕISTLUSE AJAKAVA
09.30-09.45 Registreerimine, mandaat
09.45-10.00 Rivistus, võistluste avamine
10.00-15.00 Võistlusaeg
17.00           Võistluste lõpetamine
 
VI VÕISTLUSALAD
Harjutus nr.1     
3x10 lasku automaadist AK-4/G-3
Algus:     orienteeruvalt  kell  10:00
Distants:  100 m
Märkleht: nr 4 (roheline rinnakuju)
Asend : lamades, püsti ja põlvelt
Padrunit : 5 proovi ja 30 võistluslasku
Aeg:proovi laskudeks 5 min ja võistluslaskudeks vastavalt 8 min., 12 min. ja 10 min.
 
Harjutus nr.2     
20 lasku automaadist AK-4/G-3
Algus:     orienteeruvalt  kell 13:00
Distants:  300 m
Märkleht: 300m vintpüss
Asend : lamades
Padrunit : 5 proovi ja 20 võistluslasku
Aeg:proovi laskudeks 5 min ja võistluslaskudeks 15 min.
 
VII PROTESTIDE ESITAMISE KORD
 Protestid esitatakse kirjlikult 30 minuti jooksul peale tulemuste avaldamist.
 
VIII AUTASUSTAMINE:
Autasustatakse iga harjutuse kolme parimat individuaaltulemustes ja  parimat võistkonda.
 
IX ORGANISEERIMINE
Võistluse organiseerib Risti malevkond
 
X MUUD KÜSIMUSED
Võitlejatel kohal olla 30 min. enne laskeharjutuse algust.
Võistluskohas tagatakse laskemoon (7,62x 51 mm) eelregistreerinutele.
Võistluskohas ei varustata võistlejaid automaatrelvadega.