Teksti suurus:
A A A

KL Lääne maleva Lihula üksikkompanii aastapäeva tähistamine ja pealiku vahetus

15.01.2018
 Kolmekuningapäeval  6.01.2018 toimus Lihula mõisas, KL Lääne maleva Lihula üksikkompanii kodus, iga-aastane kompanii üldkoosolek, mida esmakordselt juhtis kompanii uus pealik Reimo Reimer. Lisaks aasta kokkuvõttele tutvustati üksuse liikmetele ka käesoleval aastal eesootavat ning lahendati mitmeid igapäevategevust puudutavaid küsimusi ning valiti kompaniile uus juhatus.  Kompanii endine pealik Marko Reisel jääb loomulikult rivisse aga pealiku vahetuse tingis tema suurenenud töökoormus ja lisandunud õpingud, mille tulemusena ei saa ta pühenduda vajalikul määral kompanii juhtimisse. Samuti oli üheks pealiku vahetuse põhjuseks kompanii soov, et pealike vahetus toimuks rotatsiooni korras, selleks, et  kompanii vaimsus tugevneks pealike erinevate oskuste ja teadmiste varal. 
 Üldkoosolek jätkus õhtutundidel traditsioonilise kompanii aastapäevade  tähistamisega.  6. jaanuaril  1925 moodustati  esmakordselt  KL Lihula malevkond  kui üksikkompanii eelkäija ja  6. jaanuaril 2013 moodustati peale vahepealseid vintsutusi uuesti Lihulasse vajaliku arvu meestega kompanii.  Seega tähistati käesoleval aastal 93 aasta möödumist Läänemaa ühtsuse ja Lõuna-Läänemaa vabatahtliku kaitsmise aastapäeva algusest  ja selle järjepidevuse uuestisünni 5. aastapäeva.
 KL Lääne maleva Lihula üksikkompanii on oma tegevusega selle 5 aasta jooksul jõudnud palju korda saata ja oma liikmeskonda ka suurenda. Üksikkompanii võitlejad  on osalenud kõikidel suurõppustel vabariigi tasandil (Siil 2016 jne.) aga ka kohaliku piirkonna õppustel (Orkaan, Valge Laev jne). Eelmisel 2017 aastal taaselustas Lihula üksikkompanii aga uuesti oma  patrullvõistluse „ Sügistorm”.
 Piirkonnas on samuti aktiivselt tegutsemas lisaks Kaitseliidule ka Naiskodukaitse Lääne ringkonna, Kodutütarde Lääne ringkonna ja Noorte Kotkaste Lääne maleva üksused. Ja seda mitte ainult sõjalises kontekstis vaid saadakse organisatsioonidena kokku ka teistes olukordades ja ettevõtmistel.  Siinkohal teengi üleskutse meie  piirkonna ja uue valla kontekstis huvi ning soovi korral liituda eelpool nimetatud KL Lääne maleva  organisa- tsioonidega, et väljendada traditsioonilist tahet kaitsta oma kodu, oma maad ja oma vabadust !
 
Pealik Reimo Reimer.
Tallinnast pärit  Reimer on kuulunud Kaitseliitu alates  1998. aastast.    Oma teed Kaitseliidus alustas ta Kaitseliidu Harju malevas ning peale Haapsalusse elama ja tööle asumist liitus ta Kaitseliidu Lääne malevaga. Reimo Reimer on üks Lihula üksikkompanii taastajatest ning osalenud Lihula üksikkompanii taasloomisest saadik aktiivselt üksikkompanii igapäevastes tegemistes. Alates 2016. aastast kuulub Reimer Lihula üksikkompanii juhatusse ning on Lääne maleva esindajatekogu liige.
Aastatel 2001 – 2002 oli Reimo Reimer Kaitseliidu Harju maleva Noorte kotkaste maleva pealik. Vabatahtlikuna on Reimer teeninud kuulipilduri, jaopealiku ja rühmavanema ametikohal. Talle on omistatud kaprali auaste. Kohusetundliku teenistuse eest on teda autasustatud Kaitseliidu teenetemedali III klassiga ning Kaitseliidu Lääne maleva teenetemärgiga.
Lisaks Kaitseliidule on Reimo Reimer vabatahtlikuna tegev EELK Ridala Püha Maarja Magdaleena koguduse juhatuses. Veel on Reimeri hobideks orienteerumine, rahvatants ning punkmuusikat viljelevas kollektiivis solistina tegutsemine. Töötab ta Haapsalus Läänemaa Haigla haldusjuhi ametikohal.  Reimo Reimer on abielus ning kahe lapse isa.

Lähemad järgmised tegevused.
Kohe on saabumas Eesti Vabariigi 100 sünnipäev 24.02.2018. Selleks  on KL Lääne maleva Lihula üksikkompanii  ka aegsasti juba ettevalmistumas ja tähistab seda traditsiooniliselt koos Lihula kooli ja Lääneranna vallavalitsusega Lihulas aga ka valla teistes piirkondades. Seekord küll pidulikumalt kui tavaliselt, sest meie enda riigi selline tähtpäev nõuab seda.

 Teadaolevalt ollakse kindlasti väljas 23.veebruaril Lihula Vabadusõja mälestussamba juures toimuval pidulikul Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel aga ka 24. veebruaril Virtsu Seltsimajas, kus toimub kaitseliidu tegevuse tutvustus koos kergrelvastuse ja muu varustuse tutvumisega. Nendele üritustele on oodatud kõik pereliikmed alates kõige pisimast ja lõpetades kõige vanemaga. Virtsu teabeüritusel on võimalus proovida  maskeerimisvahendeid, tutvuda relvadega ja tunda ennast tõelise kaitseliitlasena. Seevastu Lihulas toimuv on austusavaldus meie kodumaa vabaduse eest langenud sõduritele ja kõigile kes on pidanud seda vabadust au sees.

Olete kõik oodatud.
Eesti eest !
 
Meelis Malk
KL Lääne malev 
Lihula üksikkompanii kaplan