Teksti suurus:
A A A

Kaitseliidu Lääne maleva uus kaplan on Lembit Tammsalu

06.06.2017
Lembit Taamsalu, Ajaloopäev Läänemaal - Kullamaa 13.08.2016
Märtsis toimusid Tallinnas järjekordsed Kaitseliidu kaplanite oskuste ja teadmiste kursused. Kursuse eesmärgiks on kaplanite tugivõrgustiku arendamine malevate tasandil, mida juhitakse Kaitseliidu peastaabist vanemkaplani poolt. Vabatahtlike kaplaneid on koolitatud aastast 2006, tänase seisuga on kurse läbinud üle 70 vaimuliku. Lääne malevast osales kursustel vabatahtliku vaimulikuna EELK Lääne praostkonna abipraost Lembit Tammsalu.
Kursuse ülem, Kaitseliidu vanemkaplan mjr Raivo Nikiforov: „Vabatahtlik kaplan on Kaitseliidu eesmärke toetav institutsioon, mille põhiülesandeks on oikumeenia põhimõttest lähtuvalt teenida kõiki kaitseliitlasi ja nende pereliikmeid vastavalt nende usulistele vajadustele, sõltumata nende religioossest kuuluvusest või mittekuuluvusest. Kaplan on ülema ja tema staabi koosseisu nõuandja eetika, moraali ja religiooni küsimustes. Antud kursus andis vaimulikele ülevaate võimalustest kuidas nad oma eriala saavad rakendada vabatahtlike kaitseliitlaste heaks ja seeläbi panustada laiapindsesse riigikaitsesse.“
 
Kaitseliidu ülema poolt 30.12.2014.a. kinnitatud dokument „Kaitseliidu erialapealike ametikohtade loetelu ja ülesanded, erialapealike ametikohale nimetamine ja ametikohalt vabastamine“ loetleb kaplani põhiülesannetena järgmist: „Kaplan koordineerib ja kontrollib erialast tegevust ja koostööd vastavalt Kaitseliidu peastaabi või maleva valdkonna eest vastutaja poolt antud suunistele. Tagab maleva ja/või allüksuse üritustel vaimuliku teenimise. nõustab maleva liikmeid hingehoiu, moraali ja eetika küsimustes. Jagab valdkonnaspetsiifilist informatsiooni maleva või allüksuse pealikule ning üksuse liikmetele. Nõustab eriala valdkonnas maleva või allüksuse pealikku või liikmeid. Osaleb erialase tegevusega sõjalistel- ja muudel õppustel ning harjutuste“.

Lembit Tammsalu: Vaimulikuna ja kaplanina on minu ülesanded seotud eelkõige inimeste vaimuliku teenimisega. Ja seda vaatamata Kaitseliidu kui sõjaväelise organisatsiooni tegevuse iseloomule. Ka sõdur/kaitseliitlane on inimene koos kõigi oma vaimsete, vaimulike ja emotsionaalsete vajaduste ning küsimustega. Seetõttu näen ma ennast kui vaimulikku, kes teenib kaasteelist mh ka Kaitseliidu ridades.

Oma eelnevast sõjaväelisest taustast saan öelda niipalju, et olen teeninud aastatel 1992-1997 Eest Vabariigi Piirivalveametis. Piirivalvest lahkumise põhjuseks oli õppimaasumine EELK Usuteaduse Instituuti.

Praegusel ajahetkel olen koguduseõpetajaks Kullamaal, Piirsalus, Hanilas ja Varblas. Samuti täidan EELK Lääne praostkonnas abipraosti kohustusi. Paaril päeval nädalas olen Virtsu põhikoolis 3. kooliastmes õpetamas ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse tunde.
Loodan, et teenistuskaaslased aitavad mul Kaitseliidu ellu hästi ja kiiresti sisse elada.
                         
Lembit Tammsalu on abielus, peres kasvab 4 tütart.
 
 
Heiki Magnus
Teavituspealik
KL Lääne malev