Teksti suurus:
A A A

Eesti rahvas ei unusta 1941.a. suurkuritegu

09.06.2017
Mälestushetk, 14.06.2016
Juuniküüditamine oli 1941. aasta juunis Nõukogude Liidu võimude poolt toime pandud suurkuritegu, mille käigus deporteeriti mitmetelt Nõukogude Liidu võimu all olevatelt aladelt üle 65 000 inimese. 13. juunil 1941. aastal Moskvast antud korralduse kohaselt oli Eestist ette nähtud küüditada 11 102 inimest. Kõiki neist ei õnnestunud küüditajatel siiski tabada. Praegu loetakse juuniküüditatute koguarvuks veidi üle 10 000 inimese (välja on käidud arv 10 016). Alaealisi (kuni 17-aastaseid) oli neist 36–38 %, alla aastaseid lapsi üle 100, oli ka voodihaigeid vanainimesi. Juuniküüditamise tagajärjel hukkus umbes 6000 inimest.
Meie kohus on mäletada ja mälestada. Leinapäeval, 14. juunil toimuvad Läänemaal juuniküüditamise 76. aastapäeva mälestusüritused Haapsalus ja Ristil.
 
Keskpäeval, kell 12 algab Haapsalu toomkiriku ristimiskabelis juuniküüditamise aastapäeva mälestuspalvus, teenib piiskop Tiit Salumäe. Läänemaa Memento nimel kõneleb ühenduse esimees Arnold Aljaste. Naiskodukaitse Lääne ringkonna esindus asetab emaaltarile mälestuslilled.

Kell 13 algab mälestushetk Läänlaste Vabadussõja mälestussamba juures Haapsalu Lossiplatsil. Kõneleb Kaitseliidu Lääne maleva teavituspealik Heiki Magnus. Läänemaa rahva nimel asetab ühise mälestuspärja Läänemaa Memento Ühendus. Juuniküüditamise mälestuspäeval asetavad küüditamise läbielanud inimesed Vabadussõja mälestussambale kümme mälestusküünalt. Küünlad mälestavad Läänemaa omavalitsuste inimesi, neid keda okupandid sunniviisiliselt külmale maale viisid. Läänemaa kümme omavalitsust on; Haapsalu linn, Hanila, Kullamaa, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi vald.

Läänlaste Vabadussõja mälestussamba juurest liigume endise Haapsalu linnavalituse hoone ette, mille ees on legendaarse Haapsalu linnapea Hans Alver'i (täisnimega Hans Otto August Alver) büst. Hans Alver oli ka Haapsalu Kaunistamise Seltsi esimees ja avas 9. novembril 1924 Läänlaste Vabadussõja mälestussamba Haapsalus. 14. juunil möödub dr. Hans Alver'i arreteerimisest 76 aastat. Mälestuhetkel kõneleb ja asetab mälestuslilled Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Kell 14 algab mälestustseremoonia Risti mälestusmärgi „Raudteerööpad mäletavad“ juures, mälestuspalvuse viib läbi Kaitseliidu Lääne maleva kaplan Lembit Tammsalu. Kõnelevad ja küüditamise ohvrite mälestuseks asetavad mälestuslilled Kullamaa– ja Lääne–Nigula valla esindajad, Naiskodukaitse Lääne ringkonna Risti jaoskonna ja Kaitseliidu Lääne maleva Risti malevkonna esindus ning Läänemaa Memento.
Kell 14.30 jätkub mälestuspäev Risti raudteejaama perroonil, ühine lõuna - sõdurisuppi pakub  Naiskodukaitse Risti jaoskond. Meenutused ja „mälestused“, vahele kõlavad päevakohased muusikapalad.

Mälestuspäeva aitavad korraldada Kaitseliidu Lääne malev, Naiskodukaitse Lääne ringkond, EELK Haapsalu Püha Johannese kogudus, Eesti Endiste Metsavendade Liit ja Läänemaa Memento. Organisatsioonide liputoimkonnad on juuniküüditamise mälestuspäeval Läänlaste Vabadussõja mälestussamba kõrval Haapsalus ja Risti mälestusmärgi „Raudteerööpad mäletavad“ juures.

Läänemaa juuniküüditamise mälestuspäeva korraldustoimkonna nimel
Heiki Magnus
Kaitseliidu Lääne maleva teavituspealik